Kolokvij (2013-06-19)

Kolokvij Anesteziologija, 19.6.2013

Kolokvij se piše 45min, 30 vprašanj, negativnih točk ni. Za pozitivno se šteje vse nad 55.

1. Kateri anestetik ima najmanjši vpliv na KVS sistem (oz. kaj damo pacientu ki je KVS nestabilen):
a. Propofol
b. Midazolam
c. Diazepam
d. Etomidat

2. Kaj je MAC?
a. Minimalna alveolarna kapaciteta
b. Velja za hlapne anestetike
c. Minimalni odmerek i.v. anestetika

3. Stabilni bočni položaj zagotavlja prosto dihalno pot. Med čakanjem na reševalce lahko odstranimo nalepke za defibrilator.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

4. V premedikaciji pred operacijo najpogosteje damo:
a. Barbiturate
b. Benzodiazepine
c. Lokalne anestetike
d. Analgetične antipiretike

5. Pred operacijo moramo ukiniti antiagregacijska zdravila in jih zamenjati z nizkomolekularnim heparinom.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

6. Katera je najpogosteje uporabljena koncentracija bupivakaina med subarahnoidno blokado?
a. 0.5
b. 0,2
c. 0,1
d. 1

7. Kateri je najpogosteje uporabljeni anestetik za subarahnoidno anestezijo?
a. Bupivakain
b. Lidokain
c. …

8. Kaj drži za avtomatski defibrilator?
a. Najbližji medicinski fakulteti v ljubljani je v Kliničnem centru
b. Za otroke včasih obstajajo posebne elektrode
c. Lahko ga uporabljajo le za to usposobljeni laiki

9. Kot analgezijo med operacijo obvezno uporabimo:
a. Barbiturate
b. Opioide
c. Ketamin
d. propofol

10. Po dajanju nedepolarizirajočih mišičnih relaksantov moramo učinek izničiti z:
a. Prostigmin
b. Atropin
c. Apaurin

11. Kaj je najverjetneje bolnik s srčnim zastojem?
a. Dilatirane zenice neodzivne na svetlobo
b. Netipen utrip a. carotis
c. Netipen utrip a. brahialis
d. Krči
e. Pri zavesti, dihanje plitvo

12. Kaj je najpogostejša nenadna smrt pri otrocih?
a. Zadušitev
b. Zastrupitev
c. Utopitev
d. Pik žuželk

13. Kaj je najpogostejši vzrok nenadne smrti pri odraslih?
a. Cerebrovaskularni inzult
b. Koronarna bolezen
c. Zastoj dihanja
d. …

14. Kako pogosto je treba preverjati znake življenja med oživljanjem?
a. Preverjamo le če oseba kaže znake življenja
b. Po uspešni defibrilaciji
c. Na dve minute
d. Na tri minute

15. Pacientu moramo dati 1mg adrenalina. Imamo 0.1 raztopino. Koliko ml mora dobiti?
a. 4ml
b. 1ml
c. 2ml
d. 16ml

16. Bolnik s srčnim zastojem ima najpogosteje ozke zenice. Še ena trditev.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

17. Laiki začnejo TPO po ugotovitvi odsotnosti dihanja in nezavesti. Profesionalci gledajo tudi pulz.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

18. Med predihavanjem uporabljamo naslednji dihalni volumen:
a. 3-5ml/kgTT
b. 5-10ml/kgTT
c. 10-15ml/kgTT

19. Za odrasle uporabljamo tubus z notranjim premerom:
a. 5-7mm
b. 7-9mm
c. 10-14mm

20. Med splošno anestezijo obvezno uporabljamo endotrahealni tubus. Zmes plinov lahko pacientu dovajamo le prek tubusa.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

21. Kaj so najpogostejši zapleti endotrahealne intubacije? (KOMB)
a. Raztrganje mehkih tkiv
b. Tubus zaide v požiralnik
c. Neuspela intubacija
d. Nezadostno predihavanje

22. Anestezijski aparat se uporablja za dovajanje dihalne zmesi pacientu. Dihalna zmes je sestavljena iz kisika, dušikovega oksidula, hlapnega anestetika.
a. Obe trditvi sta pravilni
b. Prva trditev je pravilna druga napačna
c. Obe trditvi sta nepravilni
d. Obe trditvi sta deloma pravilni
e. Prva trditev je nepravilna, druga pravilna

23. Kaj uporabljamo za osnovni monitoring pacienta med operacijo:
a. EKG, merjenje arterijskega krvnega tlaka z manšeto, pulzni oksimeter, BIS aparat
b. EKG, merjenje arterijskega krvnega tlaka, pulzni oksimeter
c. EKG, pulzni oksimeter, centralni venski kanal
d. …

24. Še ena računska

25. Subaarahnoidno anestezijo lahko damo:
a. Ledveno
b. Cervikalno
c. Ledveno in torakalno
d. torakalno

26. Frekvenca srčne masaže mora biti:
a. Vsaj 100/min za odraslega in otroka
b. Je enaka za otroka in novorojenčka
c. Vsaj 120/min za otroke
d. …

27. Kako opravimo uvod v splošno anestezijo:
a. Anestetik i.v.
b. Mišični relaksant
c. Hlapni anestetik
d. …