Kolokvij (2012-12-07)

Kolokvij iz anesteziologije, 7. 12. 2012
(25 vprašanj, pri vsakem možnih 5 odgovorov, samo 1 pravilen)

1. Kot analgetik ne moremo uporabiti?
a) morfij
b) fentanil
c) leptosukcin

(c)
2. Prva etrska narkoza v svetu? – 1846
3. Prva etrska narkoza v Ljubljani? – 1847
4. Lestvica ASA ima (število stopenj?) – 5 stopenj
5. Otroška dihalna pot je najožja? – pod glasilkami
6. Dihalna pot pri odraslem je najožja? – med glasilkami
7. Antidot za nedepolarizirajoč mišični relaksant je? – neostigmin
8. Cev za endotrahealno intubacijo pri odraslem ima premer? – 6-9 mm
9. Subarahnoidno anestezijo damo v (del hrbtenice)? – ledveni
10. Dati hočemo 10 mg Efedrina. Raztopina je 0,5 . Koliko ml raztopine damo? – 2ml
11. Koliko vretenc ima hrbtenica? – 33 vretenc (piše v slajdih o bolečini)
12. Anestezijski aparat dovaja bolniku dihalno zmes. Dihalno zmes sestavljajo kisik, dušikov oksidul in hlapni anestetik.
a) obe napačni
b) obe pravilni
c) prva pravilna, druga napačna
d) obe delno pravilni
e) prva napačna, druga pravilna
(b)
13. Kot uvod v splošno anestezijo damo?
a) mišični relaksant
b) opiodini analgetik
c) intravenski anestetik
d) hlapni anestetik
e) hlapni analgetik
(c)
14. Najpogostejši zapleti intubacije (kombinacija odgovorov):
T1: Poškodba tkiva
T2: Nezadostno predihavanje
T3: (se ne spomnim)
T4: intubacija v požiralnik
a) T1, T2, T3, T4
b) T1, T2, T3
c) T1, T2
d)T1, T3
e) T1
(a)
15. Veliko bolnikov, ki gredo na operacijo, ima pridružene bolezni. Za vsako se moramo posvetovati z zdravnikom specialistom. – prva pravilna, druga napačna
16. Za pooperativno bolečino velja:
a) bolnika mora boleti
b) bolnika vedno povprašamo o bolečini, damo zdravilo
c) nič od naštetega

(b)
17. Premedikacija:
T1: Zmanjša stres in pomiri bolnika.
T2: Zmanjša porabo anestetika.
a) obe pravilni
b) obe napačni
c) prava pravilna, druga napačna
d) prva napačna, druga pravilna
e) obe delno pravilni
18. Pri splošni anesteziji moramo bolnika vedno intubirati. Dihalno zmes lahko dovajamo samo po tubusu.
a) obe pravilni
b) obe napačni
c) prava pravilna, druga napačna
d) prva napačna, druga pravilna
e) obe delno pravilni
19. Dihalni volumen na dihalnem aparatu nastavimo na:
a) 10-15 ml/kg tt
b) 5- 10 ml/kg tt
c) 3 ml/kg tt
d) 20 ml/kg tt
e)…
20. Glavobol pri punkciji dure nastane zaradi? – iztekanja likvorja
21. Za blaženje bolečine lahko uporabimo epiduralni lokalni anestetik in opioidni analgetik. Takemu bolniku že med operacijo vstavimo epiduralni kateter. (nekaj v tem smislu, ni čisto točno).
a) obe pravilni
b) obe napačni
c) prava pravilna, druga napačna
d) prva napačna, druga pravilna
e) obe delno pravilni
22. Perioperativni zapleti lahko nastanejo zaradi (kombinacija odgovorov):
T1: anestezije
T2: operacije
T3: neodvisno od anestezije in operacije
a) T1
b) T2
c) T3
d) T1, T2
e) T1, T2, T3
(e)
23. Kisik je v jeklenki uplinjen. Dušikov oksidul je v jeklenki utekočinjen.
a) obe pravilni
b) obe napačni
c) prava pravilna, druga napačna
d) prva napačna, druga pravilna
e) obe delno pravilni
(a)
24. Bolnik ima lahko pri operaciji razširjen monitoring. Kljub temu mora anesteziolog opazovati bolnika.
a) obe pravilni
b) obe napačni
c) prava pravilna, druga napačna
d) prva napačna, druga pravilna
e) obe delno pravilni
(a)
25. se ne spomnim