Kolokvij (2012-01-16)

Pisna vprašanja za Anesteziologijo (iz dne 16.1.2012)

Kolokvij se je pisal 60 minut, vedno je bil pravilen samo en odgovor,
minus točk ni! Deloma so bila vprašanja čisto nova, deloma pa stara v
predelani obliki. Če boste šli po kolokvije v kopirnico, pazite, da ne
boste vzeli še strokovnih izpitov (so se nekako znašli vmes očitno) in
si potem po nepotrebnem doma razbijali glavo:-) Nekaj vprašanj, ki se
jih spomnim:

1. S kakšno frekvenco masiramo odraslega pri oživljanju?
Izbral si odgovor, ki je bil vsaj 100/min.

2. Anestezijski aparat se uporablja za dovajanje dihalne zmesi do
pacienta. Dihalna zmes je sestavljena iz kisika, dušikovega oksidula,
hlapnega anestetika.
PP, PN, NP, NN

3. Pri odraslem je grlo najožje:
Izbral si odgovor med glasilkama seveda.

4. Zakaj se pri subarahnoidalni anesteziji pojavi glavobol?
Izbral si odgovor zaradi puščanja likvorja.

5. Kdaj prva narkoza v Lj?
1947 :-)

6. Subarahnoidalno anestezijo lahko opravimo v sedečem ali bočno
ležečem položaju.
PP, PN, NN, NP

7. Kaj so najpogostejši zapleti endotrahealne intubacije?
Raztrganine mehkih tkiv, tubus zaide v sapnico, neuspela intubacija,
nezadostno predihavanje.
Kot odgovore si imel ponujene različne kombinacije zgornjih možnosti.

8. Kaj vse spada pod pooperativne zaplete?
Zapleti zaradi anestezije, zapleti zaradi operacije, zapleti
nepovezani z anestezijo in operacijo.
Ponujene so bile kombinacije zgornjih možnosti.

9. Kako opravimo uvod v splošno anestezijo?
Lokalni analgetik/mišični relaksant/intravenozni anestetik...

10. Kje je epiduralna anestezija najbolj varna?
V ledvenih vretencih/v torakalnih vretencih/v ledvenih in torakalnih
vretencih/v cervikalnih vretencih

11. & 12. V kolokviju sta bili dve računski nalogi. Pri obeh si imel
podano količino (v mg) neke snovi, ki si jo želel dati pacientu, imel
si podan tudi podatek v koliko odstotni raztopini je ta snov.
Izračunati si mogel koliko mL te snovi boš dal pacientu.

13. Kaj najpogosteje uporabimo za premedikacijo?
Benzodiazepine/barbiturate...

14. Pri lokalni anesteziji lahko dodamo adrenalih. Adrenalin povzroča
daljše sproščanje snovi (klasično staro vpr.)
PP, PN, NP, NN

15. Pred vsako operacijo v splošni anesteziji je intubacija obvezna.
Dihalno zmeš lahko do pacienta dovajamo samo po tubusu.
PP, PN, NP, NN

16. Epiduralno anestezijo lahko opravimo:
Po celotni hrbtenici, samo pod nivojem L2, samo v področju od Th12 - L1

17. Kateri lokalni anestetik najpogosteje uporabljamo pri uvodu v
anestezijo (nekaj podobnega).

18. Kolikšen je enkraten dihalni volumen pri predihavanju v anesteziji?
3 - 6 mL/kg TT, 5 - 10 mL/kg TT, nič od naštetega

19. Kaj drži za defibrilator?
Najbižji medicinski fakulteti je v UKC Lj.
Za otroke ima posebne elektrode.

20. Stabilen bočni položaj je najboljši za vzdrževanje odprtih
dihalnih poti. Medtem ko čakamo na pomoč, lahko oživljenemu ranjencu
odstranimo nalepke defibrilatorja.
PP, PN, NP, NN

21. Še eno vprašanje glede defibrilatorja:
Oživljanje z defibrilatorjem ima prednost pred masažo in umetnim dihanjem.
V bolnišnici raje uporabimo standardno opremo za oživljanje (nekaj
podobnega, se ne spomnim točno).
Pri otrocih ga ne uporabljamo.

22. Koliko odstoten bupivakain(se mi zdi, ali je bila neka druga snov
podobna temu) najpogosteje uporabljamo?
50prc, 0.2prc, 10prc,0.1prc

23. Za preprečevanje pooperativne bolečine dajemo že med operacijo
lokalni analgetik in opioidni anestetik (ali nekaj podobnega). V ta
namen pacientu že pred operacijo vstavimo epiduralni dren.
PP, NP, PN, NN

24. Kaj se najpogosteje uporablja za subarahnoidalno anestezijo?

V kolokviju so bile pri nekaterih vprašanjih, kjer si mogel izbirati
med pravilnimi in nepravilnimi odgovori, ponujene tudi rešitve: DELNO
PRAVILNO, VZROČNO POVEZANO. Vendar žal ne vem pri katerih, tako da so
tukaj napisani samo standardni PP, NP, PN, NN.