Zgornja ekstremiteta - sklepi

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (sklepi_zgornje_okoncine.doc)sklepi_zgornje_okoncine.doc54 kB
SKLEPI ZGORNJE OKONČINE

IME SKLEPA KOSTI V SKLEPU SKLEPNE POVRŠINE SKLEPNA OVOJNICA POMOŽNI APARAT SKLEPA VRSTE SKLEPA IN FUNKCIJA
ARTICULATIO STERNOCLAVICULARIS -sternum,
-clavicula -incisura clavicularis sterni,
-facies articularis sternalis. -ohlapna, a hrepka -discus articularis,
-ligamentum sternoclaviculare anterius,
-ligamentum costoclaviculare,
-ligamentum interclaviculare ART. SPHEROIDEA
(možni vsi gibi razen rotacije)
ARTICULATIO ACROMIOCLAVICULARIS -clavicula,
-scapula -facies articularis acromii,
-facies articularis acromialis -ohlapna -rudimentaren discus articularis (velikokrat prisoten),
-ligamentum coracoclaviculare,
-ligamentum transversum,
-ligamentum acromioclaviculare ART. PLANA
ARTICULATIO HUMERI -scapula,
-humerus -cavitas glenoidalis scapulae,
-caput humeri KITA DOLGE BICEPSOVE GLAVICE (KDBG):
Scapula; sklepna ovojnica je pripeta na rob, razen ob pripenjališču KDBG, kjer sega do proc. coracoideus.
Humerus; membrana fibrosa je pripeta na collum anatomicum, premosti sulcus intertubercularis►nastane kanal, kjer drsi KDBG
Membrana synovialis; obdaja KDBG še nižje► vagina synovialis intertubercularis -labrum glenoidale (povečava sklepne površine),
-ligamentum coracohumerale (vesilo zgornje ekstremitete),
-ligamentum coracoacromiale (zaščita),
-bursa subacromialis ART. SPHEROIDEA (možni vsi gibi; pri elevaciji se zavrti lopatica okoli sagitalne osi)
ARTICULATIO CUBITI -humerus,
-ulna,
-radius -trochlea humeri,
-capitulum humeri,
-incisura trochlearis,
-fovea capitis radii -ovojnica obdaja vse tri kosti okoli sklepa -ligamentum collaterale ulnare,
-ligamentum collaterale radiale,
-(ligamentum anulare radii) Art. Composita:
-art. humeroulnaris,
-art. humeroradialis.

GINGLYMUS (oba sklepa; največji kot med fleksijo in ekstenzijo je 140°)
ARTICULATIO RADIOULNARIS (proximalis) -ulna,
-radius Kosti po celi dolžini spaja tudi membrana interossea antebrachii (prox. ojačana z vezjo: corda obliqua) -incisura radialis,
-circumferentia radialis -ohlapna, sega izpod lig. anulare radii kot recessus sacciformis -ligamentum anulare radii ART. TROCHOIDEA
ARTICULATIO RADIOULNARIS (distalis) -ulna,
-radius -circumferentia articularis,
-incisura ulnaris ulnae -ohlapna, sega navzgor kot recessus sacciformis -discus articularis (z vrhom pripet na proc. styloideus ulnae in z bazo na incisuro ulnaris radii) ART. TROCHOIDEA
ARTICULATIO RADIOCARPEA -radius,
-os scaphoideum,
-os lunatum,
-os triquetrum -facies articularis carpae -ovojnica je ohlapna in nežna, pripeta ob robove sklepnih hrustancev -ligamentum radiocarpeum dorsale,
-ligamentum radiocarpeum palmare,
-ligamentum ulnocarpeum palmare,
-ligamentum collaterale carpi radiale
-ligamentum collaterale carpi ulnare ART. CONDYLARIS Vse možno razen rotacije (v zapestju). Volarna fleksija 80°, dorzalna fleksija do 70°, ulnarna abdukcija 20°
ARTICULATIO MEDICARPEA -ossa carpi (razen os pisiforme) -pripeta ob robove sklepnega hrustanca -ligamenta intercarpea dorsalia, palmaria in interossea,
-lig. carpi radiatum ART. CONDYLARIS
ARTICULATIO OSSIS PISIFORME -os pisiforme,
-os triquetrum -ohlapna; dovoljuje znatno drsenje os pisiforme -ligamentum pisohamatum,
-ligamentum pisometacarpeum
ARTICULATIONES CARPOMETACARPEAE -os trapezium,
-os trapezoideum,
-os capitatum,
-os hamatum,
-ossa metacarpalia (2.-4.) -sedlaste sklepne površine -pripeta ob robovih sklepnih hrustancev -ligamenta carpometacarpea dorsalia in palmaria ART. PLANA
PALČNI KARPOMETAKARPALNI SKLEP -os trapezium,
-palčna dlančnica -sedlaste sklepne površine -ohlapna, toda čvrsta ART. SELLARIS (s funkcijo kroglastega sklepa; le rotacija je nemogoča)
ARTICULATIONES INTERMETACARPEAE - basis metacarpalis -ligamenta metacarpea dorsalia, palmaria in interossea (slaba gibljivost; številni ligamenti)
ARTICULATIONES METACARPOPHALANGEAE -ossa metacarpalia,
-ossa digiti manus -konveksne glavice dlančnic,
-konkavne sklepne gladčnine proksimalnih falang -ohlapna sklepna ovojnica -ligamentum metacarpeum transversum profundum,
-ligamenta palmaria,
-ligamenta collateralia ART. SPHEROIDEA (z omejeno gibljivostjo)
ARTICULATIONES INTERPHALANGEA -phalanx proximalis,
-phalanx medialis,
-phalanx distalis -valjasti okrajki,
-ponvice baz -ligamenta collateralia (vedno zategnjeni) GINGLYMUS