Zgornja ekstremiteta - mišice (nadlakt, podlakt in roka)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (misice_nadlakti.doc)misice_nadlakti.doc67 kB
Snemi datoteko (misice_podlakti.doc)misice_podlakti.doc55 kB
Snemi datoteko (misice_roke.doc)misice_roke.doc45 kB
MIŠICE NADLAKTI, RAMENSKEGA OBROČA,…

IME MIŠICE ORIGO INSERTIO FUNKCIJA ŽIVCI ŽILE
Ramenske mišice
Musculus deltoideus Akromion, akromialni del scapule, spina scapulae Tuberositas deltoidea humeri -abdukcija humerusa od horizontale
-poteza nadlaket navzpred (sprednja vlakna),
-poteza nadlaket navzad (zadajšna vlakna)
Bursa subdeltoidea -nervus axillaris -a. thoracoacromialis (ramus deltoideus),
-.a circumflexa humeri posterior
-a profunda bracii (r. deltoideus)
Musculus supraspinatus Fossa supraspinata Tuberculum maius -abdukcija humerusa,
-rotacija humerusa navzven. -nervus suprascapularis
Musculus infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum maius -rotacija humerusa navzven -nervus suprascapularis
Musculus teres minor Zgornji del margo lateralis scapulae Tuberculum maius -rotacija humerusa navzven,
-rahla addukcija humerusa -nervus axillaris
Musculus teres maior Spodnji del margo lateralis scapulae, angulus inferior scapulae, angulus fosse infraspinata Crista tuberculi minoris -retrofleksija humerusa,
-rotacija navznoter,
-rahla addukcija humerusa -nervus thoracodorsalis
Musculus subscapularis Fossa subscapularis Tuberculum minus -addukcija humerusa,
-rotacija navznotr (rahlo). -nervus subscapularis I in II
Mišice nadlakti
Musculus biceps brachii Caput longum ( s kito): tuberculum supraglenoidalis + labrum glenoidale; kita nato drsi skozi sulcus intertubercularis, kjer jo ovija vagina synovialis intertubercularis.
Caput breve: processus coracoideus, nato se nižje spoji z caput longum. Tuberositas radii -flekcija supinarnega antebrachiuma,
-supinacija antebrachiuma
Aponeurosis m. bicipitis brachii (vezivna ploščica): med margo medialis kite bicepsa in podlaktno fascijo.
Bursa bicipitoradialis: med bicepsovo kito in radiusom -nervus musculocutaneus -arteria brachialis (sulcus bicipitalis medialis),
-vena brachialis (sulcus bicipitalis medialis),
-vena cephalica (v sulcus bicipitalis lateralis),
Musculus coracobrachialis Processus coracoideus Crista tuberculi minoris -addukcija brachiuma
-poteza brachium navzpred
Bursa m. coracobrachialis: med processus coracoideus in tetivo mišice -nervus musculocutaneus
Musculus brachialis Medialna in sprednja površina humerusa Tuberositas ulnae (na koronoidnem odrastku) -fleksija komolca -nervus musculocutaneus,
-nervus radialis
Musculus triceps brachii Caput longum: tuberculum infraglenoidale scapulae.
Caput laterale: hrbtna stran humerusa.
Caput mediale: hrbtna stran humerusa + medialni intermuskularni septum Skupna kita je pripeta na olecranon -ekstenzija komolca,
-addukcija brachiuma -nervus radialis -arteria profundo brachii
Mišice za glavo, ramenski obroč in zgornjo ekstremiteto
Musculus trapezius Linea nuchae superior + trni vseh vratnih ter prsnih vretenc Akromialni del clavicule, spina scapulae, acromion -dvig scapule, acromiona in akromialnega dela clavicule,
-addukcija margo medialis scapulae,
-potezanje scapule navzdol (spodnja vlakna),
-potezanje glave navzad (zgornja vlakna obeh mišic),
-obračanje glave v stran (vlakna ene mišice)
-nervus accessorius
Musculus latissimus dorsi Zadnjih pet prsnih vretenc, torakolumbalna fascija, črevečni graben, dvanajsto rebro Crista tuberculi minoris -poteza humerusa navzad, k telesu,
-rotacija humerusa navznoter,
-dvig trupa in reber (če je zgornja ekstremiteta oprta) -nervus thoracodorsalis -a. subscapularis (a. thoracodorsalis)
Musculus rhomboideus major Trni prvih štirih prsnih vretenc Margo medialis scapulae -poteza lopatico navzgor in medialno -nervus dorsalis scapulae
Musculus rhomboideus minor Trni zadnjih dveh vratnih vretenc Margo medialis scapulae -poteza lopatico navzgor in medialno -nervus dorsalis scapulae
Musculus levator scapulae Stranski odrastki prvih štirih vretenc Angulus superior, margo medialis scapulae -dvig zgornjega vogala lopatice in medialno,
-nagib vratnega dela hrbtenice v svojo stran (pri fiksirani scapuli) -nervus dorsalis scapulae
Mišice prsnega koša za zgornjo ekstremiteto
Musculus pectoralis maior Sternalni del clavicule, sternum, hrustanci prvih reber, vagina musculi recti abdominalis Crista tuberculi majoris humeri -priteza brachium
-rotacija brachiuma navznotr
-poteza rebra (pri oprti zgornji ekstremiteti) -nervi pectorales -a. thoracica suprema,
-a. thoracica lateralis
Musculus pectoralis minor 2.-5. rebro Processus coracoideus -priteza scapulo,
-poveša lateralni del clavicule ali dviga rebra -nervi pectorales,
-(nervus thoracales anteriores) -a. thoracica suprema,
-a. thoracica lateralis
Musculus subclavius Prvo rebro Clavicula -učvrsti ključnico v sternoklavikularnem sklepu -nervus subclavius -a. thoracoacromialis (ramus clavicularis)
Musculus serratus anterior Dolgi jeziki na prvih devetih rebrih Margo vertebralis scapulae -zgornja vlakna scapulo vzdignejo,
-spodnja vlakna jo potezajo navzpred, odnosno rotirajo -nervus thoracicus longus -a thoracica lateralis
Infrahioidne mišice (povezane z ossa membri superioris)
Musculus sternohyoideus Manubrium sterni, medialni del clavicule Podjezičnica -poteza podjezičnico navzdol -ansa cervicalis
Musculus omohyoideus Venter superior: podjezičnica.
Venter inferior: incisura scapulae Pred veno jugularis interno; zaraščen z njeno adventacijo -poteza podjezičnico navzdol in navzad -ansa cervicalis
Lateralna skupina vratnih mišic (povezane z ossa membri superioris)
Musculus sternocleidomastoideus Manubrium sterni, medialni del clavicule Processus mastoideus -kontrarotacija glave,
-ipsilateralni odmik (posamezna mišica),
-potezanje glave navzpred (obe mišici skupaj),
-potezanje prsnega koša navzgor (ob fiksirani glavi; obe mišici) -nervus accessorius,
-nervus plexus cervicalis