Pregled mišic prsnega koša

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pregled_misic_prsnega_kosa.doc)pregled_misic_prsnega_kosa.doc42 kB
NOMEN ORIGO INSERTIO FUNKCIJA NERVUS
m. pectoralis major extremitas sternalis claviculae, prsnica, hrustanci pravih reber, vagina musculi recti abdominis crista tuberculi majoris adducira nadlaket in jo rotira navznoter, pri odprti ekstremiteti poteza za rebra nn. thoracales anteriores
m. pectoralis minor 3.-5. rebro processus coracoideus priteza lopatico, poveša lateralni del claviculae ali dviga rebra nn. thoracales anteriores
m. subclavius 1. rebro clavicula učvrsti clavuculo v sternoklavikularnem sklepu n. subclavius
m. serratus anterior dolgi jeziki na prvih dveh rebrih margo vertebralis scapulae zg. vlakna lopatico dvigajo, sp. pa jo potezajo navspred in odnosno rotirajo n. thoracicus longus
mm. intercostales od sp. roba višjega rebra do zg. roba nižjega rebra nn. intercostales
 externi (od zgoraj navzdol in navspred) tuberculum costae meja reber s hrustrancem dvigajo rebra (inspiratorne)
 interni (od zgoraj navzdol in navzad) prsnica angulus costae ekspiratorne mišice
 intimi (od zgoraj navzdol in navzad) prsnica meja reber s hrustrancem med interni in intimi so medrebrne žile in živci
mm. subcostales (na notranji steni prsnega koša) vlakna mišic so razpeta med
rebro, so le malo vstran od rebri ali pa preskočijo po eno
kostovertebralnih sklepov inspiratorne mišice nn. intercostales
m. transversus thoracis odeva notranjo površino
rebrnih sprednje stene koša v predelu
hrustancev ekspiratorna mišica nn. intercostales

DIAPHRAGMA:
 glavna dihalna mišica (kontrakcija  manjša konveksnost prepone, navzgor potegne zadnjih šest reber  povečana prsna votlina);
 ploska mišica, ki predeljuje telesno votlino v prsno in trebušno;
 centralno = aponevrotična (centrum tendineum)  foramen v. cavae inferior, kjer prestopa tudi n. phrenicus dexter;
 pars costalis: pripet na notranjo površino zadnjih šestih rebrnih hrustancev, v sredini proti centrum tendineum;
 pars sternalis: priraščen na zadajšnjo površino ksifoida, navzad proti centrum tendineum;
 pars lumbalis:
 crus mediale: sp. vezivasto obrobljen hiatus aorticus (aorta, ductus thoracicus), zg. mesnato obrobljen hiatus esophageus (požiralnik, nervi vagi, n. phrenicus sinister);
 crus intermedium: med crus med. in intermed. (n. splanchnicus major in minor, v. azygos, odnosno v. hemiazygos), med crus lat. in intermed. (truncus sympathicus);
 crus laterale: lig. arcuatum med. in lat.;
 med pars costalis in sternalis = trigonum sternocostale (a. in v. epigastrica superior);
 med pars costalis in crus lat. = trigonum lumbocostale (gornji pol ledvice);
 inervacija: n. phrenicus.