Anatomske skice na internetu

Zelo lepe in kvalitetne anatomske skice, ki so jih na zacetku študijskega leta 2003/2004 na CD-jih delili kandidati liste B (clani DŠMS), so dosegljive tudi na internetu:


http://andper.wordpress.com/2003/11/16/anatomske-skice/

andper.net