Kolokvij

1. Kakšna je porazdelitev, če je povprečna vrednost veliko večja od mediane? Nariši graf(10T)
2. Umrljivost po spolu 5 let po prebolelem AMI. 1000 ljudi, 100 od 200 žensk preživi, preživi 75 moških. (30T)
A) Nariši kontingenčno tabelo s pričakovanimi frekvencami.
B) Nastavi enačbo za test Hi2 in vnesi številke, ni potreben končni izračun.
C) Podana vrednost HI2, kritična HI2 in p vrednost.-Komentiraj rezultate
3. IBM, fantje in dekleta.(30T)
-napiši natančno hipotezo
-kateri test boš uporabil
-podana tabela : obe povprečji, obe standardni deviaciji in standardna odklona. Izračunaj oba n-velikost vzorca!
-izračunaj t in p
-komentiraj rezultate
-izračunaj 95 interval zaupanja
-še nekaj, se ne spomnim

4. Linearna regresija. Narisan graf s točkami-teža in intenzivna vadba v min. (30T)
-nariši premico, ki se najbolje prilega podatkom
-napiši vrednost koeficientov
-napiši enačbo premice
-iz tabele, kjer so bili že podatki o a, b, vrednostih t in p-napiši enačbo premice. Ali ima pomen upoštevati konstanto?
-95 interval zaupanja za b
-kolikšna je teža, če se je intenzivnost vadbe np. 3 min/dan
-kolišna je teža, če je intenzivnost vadbe 3h/dan-je to smiselno.