Ustna vprašanja - prof. Tomori

Osebnostne motnje
Generalizirana anksioznost
Zakaj lahko bipolarno motnjo uvrščamo med psihoze
Zdravljenje manije in profilaksa pri afektivnih motnjah