Pisna vprašanja (2014-04-23)

Vprašanja z izpita 23.4.2014
--

1. Depresija pri otroku:
a) se izraža enako kot pri odraslih
b) do adolescence jo ne diagnostificiramo
c) simptomi značilni za razvojno obdobje
d) izraža se s vedenjskimi, telesnimi in čustvenimi simptomi
e) se kaže z povečano odvisnostjo do oseb, ki jim izkažejo občutek varnosti

2. Vedenjske motnje- značilonosti
a) povečana tesnobnost
b) večja pogostost pri dečkih
c) dejaven odnos do okolja
d) potrtost zapiranje vase
e) težave pri sprejemanju omejitev

3. Motnje hrajnjenja v zgodnjem otroštvu
a) pogosto opozarjajo na težave staršev pri skrbi za otroka
b) lahko kažejo na anksioznost staršev
c) napovedujejo motnje hranjenja v adolescenci
č) resno ogrožajo telesno zdravje otroka
d) zahtevajo pedopsihiatrično obravnavo

4. V psihiatrično diagnostiko pri otroku vključimo:
oceno družinskih odnosov
oceno otrokovih intelektualnih (mentalnih) sposobnosti
komunikativnost, kreativnost in socialne spretnosti
podatke o telesnem zdravstvenem stanju
opis vzgojnih pristopov v družini

5. Diagnozo enureze in enkopreze postavimo:
a) pri duševno manjrazvitih
b) ko otrok ni bil deležen ustreznih vzgojnih spodbud
c) s telesnimi zdravstvenimi motnjami
č) pri ustretno bistrem in zdravem otroku
d) če do mokrenja pride v izjemnih ali neugodnih okoliščinah

6. Poencefalitični sindrom je: a) reverzibilen, b)ireverzibilen, najbolj so izraziti simptomi so c)apatija in razdražljivost č)halucinacije…

7. Za amnestični sindrom je značilna motnja v spominu za:
a)nedavne dogodke
b) davne dogodke
c) semantični spomin
d) proceduralni spomin

8. V ambulanto pride 28letni moški, ki pove da že 3 dni ne spi, da ga bolijo vse mišice, da se poti. V statusu je prisotna piloerekcija in široke zenice. Za zlorabo katere psihoaktivne snovi gre najverjetneje:
a) opioidi
b) kokain

9. Pozitivne simptome pri shizofreniji povezujemo z:
a) hipoaktivnostjo mezolimbične dopaminergične poti
b) hiperaktivnostjo mezolimbične dopaminergične poti
c) hiperaktivnostjo mezokortikalne poti

10. Hipofrontalnost pri shizofreniji povezujemo z:
a) negativne simptome shizofrenije
b) pozitivne simptome shizofrenije
zaradi
c) hipoaktivnosti dopaminergične mezokortikalne poti
d) hiperaktivnosti dopaminergične mezolimbične poti

11. Pozitivne simptome shizofrenije bi najučinkoviteje zdravili z:
a) zaviralci dopaminskih receptorjev D2 v mezolimbični poti,
b) zaviralci dopaminskih receptorjev D3
c) zaviralci serotoninske 5-HT2A

12. S čim bi zdravili 54letnika, ki se mu je prvič pojavila depresivna epizoda:
a) sertalin
b) rivastigmin
c) risperidon
13. Bolnik z Alzheimerjevo boleznijo že en mesec jemlje 2x6mg/dan rivastigmina. Svojci povejo da mu je zmanjkalo tablet in jih že 14 dni ne jemlje. Koliko rivastigmina bi mu predpisali:
a)2x6mg
b)2x12mg
c)2x4,5mg

14. Pri organski halucinozi se pojavljajo:
a) prividi
b) blodnje
c) vsiljive misli

15. 27 letni bolnik pride v ambulanto, ker ga boli desna podlaket. Sestra ki ga sprejme pove, da je bolnik agitiran, nemiren in nesramen. Po zagotovitvi, da podatkov ne bodo posredovali policiji, se pacient sprosti in pove, da je pretepel prijatelja, ki mu je dolgoval denar. Pohvali se, da bi morali videti kako šele on bogo izgleda. Po podlakteh so vidne starejše brazgotine, za katere pacient pove, da jih je dobil v pretepu v zaporu, ker mu niso želeli odobriti vikend izhoda. Katero motnjo ima:
a) disocialna osebnostna motnja
b)trihotilomanija
b) nesocialnizirano vedenjsko motnjo
č) socializirano vedenjsko motnjo
d) histrionična osebnostna motnja

16. Ženska pove, da si že dalj časa med gledanjem televizije puli lase. Pri tem si ne more pomagati. Zdaj je nehala gledati televizijo in si še vseeno skos puli lase. Lase hkrati zauživa. Katero motnjo ima:
a) disocialna osebnostna motnja
b)trihotilomanija
b) nesocialnizirano vedenjsko motnjo
č) socializirano vedenjsko motnjo
d) histrionična osebnostna motnja

17. Kateri del možganov je atrofiran pri Alzheimerjevi bolezni:
a) medialni in zatilni senčni reženj
b)medialni senčni reženj

18. Za demenco pri starostnikih velja:
a)da ne vpliva na kakovost življenja
b) da se pojavijo vedenjske in psihične spremembe
c) so zelo pogosto nasilni
d) halucinacije so pogostejše kot blodnje

19. Za depresijo pri starostnikih velja:
a) se ne pritožujejo o telesnih težavah
b) pojavi se apatija
c) niso samomorilno ogroženi

20. za samomor pri starostnikih velja da je najpogosteje a) dolgo načrtovan, b)imbulzivna odločitev, in je posledica c) razpoloženjskih motenj.

21. Strukturna stigmatizacija je posledica:
a) ponotranjenje stigme
b) stigme v vsakodnevnem življenju in politiki
c) diskriminacije na delovnem mestu
d)

22. Istambulski protokol zdravnikom nalaga/pomaga/priporoča:
a) da je treba prijavit mučenje in kako ga prijavit

23. Psihiatrična rehabilitacija je namenjena bolnikom z:
a) psihozam
b) hujšim duševnim motnjam, ki se ponavljajo in pustijo manjše zmožnosti
c) osebnostnim motnjam

24. Nastanek delirija povezujemo z:
a) povišanjem noradrenalina
b) povišanjem dopamina
c) znižanjem serotonina
d)…

25. Za ortoreksijo nervozo je značilno:
a) spada med nove oblike motenj hranjenja
b) pojavi se predvsem pri mlajših ženskah na prehodu iz adolescence v odraslost
c) ni strahu pred debelostjo
d) povzroča stroge omejitve kaj ješ

26. Pomembne vsebine blodnjav:
a) nanašalne
b) erotične
c) preganjalne
d) prisilne

- Hiperkineticni sindrom lastnosti

- Avtizem in avtisticni otroci znacilnosti