Priporočena literatura

1. Milcinski L. (ur.) Psihiatrija, Ljubljana, Drzavna zalozba Slovenije, 1986.
2. Kaplan H.J., Sadock B.J., (ur.) Synopsys of Psychiatry Baltimore, Williams and Wilkins, 1994.
3. Tomori M., (ur.), Motnje hranjenja, Zbornik seminarja, Ljubljana, Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete in Psihiatricna klinika Ljubljana, 1995.
4. Tomori M., Psihologija telesa, Ljubljana, Drzavna zalozba Slovenije, 1990.
5. Cebasek-Travnik Z., Rus-Makovec M., Delo z druzino, Ljubljana, Psihiatricna klinika, 1996.
6. Zborniki Psihoterapija 1-17, Pedopsihiatrija 1-9, Ljubljana, Katedra za psihiatrijo in Psihiatricna klinika - studijsko gradivo za dodiplomski in podiplomski studij. Clanki clanov Katedre za psihiatrijo v Zdravniskem vestniku, v Medicinskih razgledih in Vice Versa.
7. Tomori M, Ziherl S (ur.). Psihiatrija, Ljubljana: Litterapicta, 1999.