Testiranje stabilnosti novorojenčkovega kolka

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Kolki.pptx)Kolki.pptx197 kB

Presejalni testi v porodnišnici (v prvih 36h!), 2,5% rojenih otrok ima neposredno po rojstvu izpahljiv eden ali oba kolka, 0,1% ima resnejšo motnjo
PREVERIMO;
GIBLJIVOST
NESTABILNOST
ASIMETRIČNOST KOŽNIH GUB
PRIKRAJŠAVE

TESTI (NE) STABILNOSTI KOLKA
Ortolanijev ali repozicijski test

Novorojenček leži na hrbtu,
kolka in koleni fektiramo na 90 stopinj
S palci primemo novorojenčka na notranji strani čez kolena in stegno, z dlanjo in prsti pa na zunanji strani
Preiskovalec s prsti na velikem trohantru nežno abducira kolke;
izpahnjeni →
glavica reponirala
prskok /»klik«.

TESTI (NE) STABILNOSTI KOLKA
Palménov test (test po Barlowu) ali provokacijski test
luksabilen kolk najprej izpahnemo, nato pa reponiramo
primemo novorojenčka višje (na notranji strani stegna do višine malega trohantra, s prsti pa pod veliki trohanter)
A) v fleksiji in abdukciji približno 45 stopinj poizkusimo premikati zgornji del stegnenice navzpred in navzad
B)z eno roko primemo medenico, z drugo pa poskušamo premakniti stegnenico.
Če se ob tem stegnenična glavica
podmika ali celo izpahne govorimo
o pozitivnem Palmenovem testu.

OSTALI TESTI

TESTI ZA PREVERJANJE GIBLJIVOSTI KOLKA
ASIMETRIČNA ABDUKCIJA
GALEZZIJEV ZNAK (preverimo dolžino goleni ob pravokotno flektiranih kolkih in kolenih, ki je pri izpahu različna)

ASIMETRIČNOST KOŽNIH GUB

PRIKRAJŠAVE

ULTRAZVOK
klasifikacija po Grafu:
4 tipi (glede na globino in
obliko acetabuluma)

RENTGEN