Ustna vprašanja - prof. Pirtošek

Pacientka s tipično parkinsonovo boleznijo.

Vprašanja
- 4 znaki parkinsonizma
- razdelitev parkinsonizmov
- parkinsonizmi plus, malo več o demenci z LT
- spinalna mišična atrofija
- kje je najvišje in najnižje lezija pri paraparezi
- opsoklonus
- tumor C1-C2, ali vpliva na kateri možganski žived
- kap L ACM
- kaj povzroča pomanjkanje B12
- okvara trohlearisa
- miokimija
- kateri EEG so značilni
- Gerstmanov sindrom
- Gowersov znak
...