Zapiski za 2. delni kolokvij

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (METODE JAVNEGA ZDRAVJA - 2.DEL.docx)METODE JAVNEGA ZDRAVJA - 2.DEL.docx3095 kB

Kazalo
UVOD V METODE JAVNEGA ZDRAVJA 4
UPRAVLJANJE ZA ZDRAVJE 5
Globalne strategije 6
Regionalne strategije Evropska regija SZO/Evropska unija 7
Nacionalni usmerjevalni dokumenti – Slovenija 10
PROMOCIJA ZDRAVJA 11
Zgodovinski razvoj promocije zdravja 11
Teoretične podlage promocije zdravja 12
Prednostna področja in temeljne strategije promocije zdravja 14
Značilnosti promocije zdravja 15
Vrednote promocije zdravja 16
Metode dela v promociji zdravja 16
Promocija zdravja in naravni potek bolezni 17
IMUNO- IN KEMOPROFILAKSA NALEZLJIVIH BOLEZNI 21
Imunoprofilaksa 21
Kemoprofilaksa 26
ZDRAVSTVENA VZGOJA 27
Zdravstvena vzgoja in naravni potek bolezni 29
Zdravstvena vzgoja v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v Sloveniji 30
OSTALI UKREPI PRIMARNE RAVNI PREVENTIVE 33
Ukrepi za preprečevanje poškodb 33
Ukrepi za preprečevanje stanj pomanjkanja 34
ZGODNJE ODKRIVANJE BOLEZNI 34
Presejanja 34
Organizirano ocenjevanje zdravstvene ogroženosti na individualni ravni 41
Naključno odkrivanje zdravstvene ogroženosti na individualni ravni 42
Samopregledovanje 42
PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO V SLOVENIJI 42
Področja preventivnega zdravstvenega varstva 43
Dispanzerska metoda dela 45
ZMANJŠEVANJE ŠKODE 45
Opredelitve 46
Metode zmanjševanja škode 46
Ciljne skupine zmanjševanja škode 49
Zmanjševanje škode in naravni potek bolezni 49
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: ZRAK 49
Obvladovanje onesnaženosti zunanjega zraka 49
Obvladovanje onesnaženosti notranjega zraka 51
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: VODA 51
Pitna voda 51
Embalirana voda 56
Odpadne vode 56
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: TLA 58
Sanacija onesnaženih tal 58
Ravnanje s komunalnimi odpadki 62
Predpisi in priporočila v povezavi v varovanjem tal 62
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: HRANA 63
Zagotavljanje varnosti hrane »od polja do mize« 63
Skrb za varno hrano 65
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: HRUP 66
Obvladovanje hrupa in njegovih zdravstvenih posledic z zmanjševanjem hrupa 67
ZDRAVJA / ZDRAVJU NAKLONJENA OKOLJA (healthy settings, health promoting settings, settings for health) 69
Zdrava mesta 70
Zdrave šole 71
Zdrave univerze 72
Zdravi vrtci 73
Zdrava delovna mesta 74
Zdrave bolnišnice 75
Ostala zdrava/zdravju naklonjena okolja 76
UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKOLJSKIH TVEGANJ: NARAVNE IN DRUGE NESREČE 76
Obvladovanje nesreč 76
Sistem zaščite in reševanja v Sloveniji 76
Javno zdravje in sistem zaščite in reševanja v Sloveniji 78