Zapiski za 1. delni kolokvij

Zapiski pri predmetu Metode javnega zdravja. Besedilo je praktično prekopirano iz powerpointov ki jih je objavila katedra. *Slajde je za imeti zraven (dodatni grafi, slike, enačbe)

 

Kazalo
UVOD​
PROUČEVANJE ZDRAVJA PREBIVALSTVA​
Stalno javnozdravstveno spremljanje zdravja prebivalstva​
Z dokazi podprto javno zdravje​
EPIDEMIOLOŠKE METODE​
OSNOVE EPIDEMIOLOŠKIH MERITEV​
MERE POGOSTOSTI POJAVOV​
MERE POVEZANOSTI MED POJAVI IN MERE POTENCIALNEGA UČINKA​
EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE​
Opazovalne raziskave na ravni posameznika​
Eksperimentalne raziskave na ravni posameznika​
Opazovalne raziskave na populacijski ravni​
Eksperimentalne raziskave (poskusi) na populacijski ravni​
INTERPRETACIJA REZULTATOV EPIDEMIOLOŠKIH RAZISKAV​
Pristranost​
Motenje​
Naključje​
Vzročnost​
Vrednotenje veljavnosti presejalnih testov​
Klasifikacije zdravstvenih pojavov​
DEMOGRAFSKE METODE​
Prebivalstvo in njegove značilnosti​
Prebivalstvo kot dinaminčna tvorba​
Struktura prebivalstva​
DEMOGRAFSKI DOGODKI IN DEMOGRAFSKI POJAVI​
DEMOGRAFSKI KAZALNIKI​
Kazalniki velikosti in gostote prebivalstva​
Kazalniki vitalnih in sorodnih pojavov​
Kazalniki dinamike prebivalstva​
Kazalniki strukture prebivalstva po starosti in spolu​
METODE MERJENJA GLOBLANEGA BREMENA BOLEZNI​
Mere pričakovanega trajanja življenja​
Mere pričakovanega zdravja​
Mere vrzeli zdravja​
Izračunavanje mere DALY​
EKONOMETRIČNE METODE​
CMA- izračunavanje razlike v stroških​
CEA – izračunavanje razmerja dodatnih stroškov glede na učinkovitost​
CBA – izračunavanje razmerja dodatnih stroškov glede na korist​
CUA – izračunavanje razmerja dodatnih stroškov glede na uporabnost​
ANALIZA SOCIALNIH OMREŽIJ​
OCENJEVANJE OKOLJSKE IZPOSTAVLJENOSTI​
METODE OCENJEVANJA OKOLJSKE IZPOSTAVLJENOSTI NA RAVNI POSAMEZNEGA ČLOVEKA​
METODE OCENJEVANJA OKOLJSKE IZPOSTAVLJENOSTI NA POPULACIJSKI RAVNI​
OCENA OKOLJSKEGA TVEGANJA ZA ZDRAVJE​
Proces ocenjevanja tveganja za zdravje​
NADZOR NAD NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI​
Preiskava izbruha nalezljive bolezni​
JAVNOZDRAVSTVENO SPREMLJANJE ZDRAVJA PREBIVALSTVA V SLOVENIJI​
Registri​
Ostale pomembne stalne zbirke zdravstvenih podatkov​
Občasne raziskave o pojavih, povezanih z zdravjem​
Monitoring okoljskih tveganj​
Biomonitoring (humani biomonitoring + ekološki biomonitoring)​
Okoljski monitoring​
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji​