Učinki mikrovalovnega sevanja na človeka

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Pirs_Bostjan_seminar_mikrovalovno_sevanje.pdf)Seminar Učinki mikrovalovnega sevanja na človeka472 kB

Elektromagnetno sevanje (krajše EMS) je oblika energije, ki se širi skozi prostor. Opišemo ga lahko kot elektromagnetno valovanje ali pa kot curek delcev (fotonov). V nadaljenvanju ga bomo opisali na prvi način – kot valovanje. Določeno je s frekvenco, ki je povezana z energijo sevanja z Planckovo zvezo: . Pri tm je E energija sevanja izražena v joulih (J), frekvenca valovanja, izražena v , pa je Planckova konstanta. Ta zveza nam pove, da sevanja z višjimi frekvencami nosijo višje energije. Elektromagnetno valovanje ima dve komponenti: magnento in električno, ki sta pravokotni druga na drugo, vsaka nosi polovico energije. V prostoru se elektromagnetno sevanje širi s hitrostjo svetlobe v smeri, ki je pravokotna na obe komponenti, to prikazuje Slika 1.