Nasveti o literaturi za izpit

Kumar Clark: Clinical Medicine
(za prvo učenje bolj prijazna in bolj didaktična od slovenske interne medicine; osebno bi še enkrat študirala po tej knjigi, čeprav to verjetno pomeni nekaj točk na pisnem delu manj)

Kocijancic Mrevlje: Interna Medicina
(dobra knjiga, ko že nekaj znaš, a preobsežna in z zelo slabo dferenciacijo med pomembnimi in manj pomembnimi stvarmi; nikakor ne priporočam za prvo branje, so pa striktno iz te knjige vprašanja na pisnem delu izpita)

Crash Course in Internal Medicine
(praktični pristop k interni, najprej prek simptomov in znakov potem klasično po organskih sisetmih, najboljši začeten pregled čez snov in še boljše za ponavljanje;
kopije so dobi v Štorklji)

Kaksna knjiga o EKG

Za dodatek oziroma nadomestilo za določene snovi:

Kos Golja: Revmatološki prirocnik za družinskega zdravnika
(zelo lepo napisano tisto, kar naj bi vsak vedel o revmi)

Noč Kranjec Pernat: Akutni Koronarni Sindrom
(must have za AKS, za izpit in prakso)

Acceto Dobovišek: Slovenske smernice za obravnavo bolnikov z arterijsko hipertenzijo
(na enem mestu in v slovenščini zbrano vse o AH)

Kocijancic: Klinicna preiskava
(pride presentljivo prav)

Bolenzi ledvic in arterijska hipertenzija
(za navdušene nefrologe)