Kolokvij (november 2002)


1. Pomen genskega svetovanja.
2. Opiši pristope prenatalne diagnostike genskih bolezni.
3. V katerih primerih je smiselna genska analiza tudi po rojstvu
4. Razpravljaj o genetskih vzrokih razvojnih nepravilnosti.
5. Genetika družinske hiperholesterolemije.
6. Kako je z izražanjem X vezane recesivne lastnosti pri ženskah Naštej
primere teh bolezni.