Priporočena literatura


Rainer S. Klinicni ginekoloski pregled. Med. Razgl., 1986, 25, 229-40
Lotric-Pentek S., Pregled porodnice. Med. Razgl., 1986, 25, 85-97.
Arterijska hipertenzija v nosecnosti. Zbornik prispevkov. Kranjska gora, 1995, Slovensko zdravnisko drustvo, Sekcija za perintalno medicino.
Meden-Vrtovec H., Obravnava zensk v klimakteriju. Zrav. Vest., 1994, 63, 587-94
Kralj B., urinska inkontinenca pri zenski. Obzor Zdrav N., 1995, 29, 47-51
Novak-Antolic Z., Zdravila in nosecnost. Zdrav. Vest., 1985, 54, 217-21.
Novak-Antolic Z., Zdravila in dojenje . Zdrav. Vest., 1985, 54, 223-4.
Novak-Antolic Z., Fizioloske spremembe v nosecnosti. Zdrav. Obzor., 1993, 27, 298-301.
Antolic G., Novak-Antolic Z., Zdravila v nosecnosti, Klin. Farm., 1993, 3,3-6.
Andolsek Jeras L., Nekateri medicinski vidiki induciranega splava. Med. Razgl., 1982, 21, 255-69.
Meden-Vrtovec H., Sinkovec J., Endometrioza (Endometiosis), Med. Razgl., 1993, 32(2), 253-69.
Meden-Vrtovec H. Zdravljenje policisticnih bolezni jajcnikov. Zdrav. Vest., 1996, 65, 583-589.
Meden-Vrtovec H., Neplodnost, Cankarjeva zalozba, 1989
Pajntar M., Novak-Antolic Z., Nosecnost in vodenje poroda. Ljubljana, Cankarjeva zalozba, 1994
Kurjak A. i sur., Ginekologija i perinatologija. Varazdinske toplice, 1995, 353 strani.
Prvi kongres ginekologov in perinatologov Slovenije z mednarodno udelezbo, Zbornik predavanj, Portoroz, 1996.
Lewis, Thomas Loftus Townshed (urednik), Gynaecology by ten teachers.