Knjiga Visoke zdravstvene šole

Uporabna knjiga za ginekologijo (brez porodništva) je

Ginekologija, E.Borko,
ki jo izdaja Visoka zdravstvena šola v MB.

V knjigi so na kratko predstavljene bistvene stvari in dobro služi za ponavljanje po predelanem Ten teachersu...;)