Izpad popkovnice

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izpad popkovnice.docx)izpad popkovnice.docx14 kB

Izpad popkovnice je zelo resen, vendar na srečo redek zaplet, ki ne ogroža le zdravja, pač pa celo življenje novorojenčka. Popkovnica lahko izpade le ob razpoku ali predrtju plodovih ovojev oziroma mehurja. Poznamo več različnih vzrokov, ki privedejo do izpada popkovnice. Do izpada popkovnice pride povsod, kjer porodni kanal ni dobro zatesnjen z vodilnim plodovim delom. To se najredkeje zgodi, če je plod v glavični vstavi. Najpogosteje se pojavlja pri prečni oz. poševni legi, dogodi pa se tudi pri medenični vstavi. Pri prečni legi nič ne maši notranjega materničnega ustja, zato lahko pri razpoku plodovega mehurja popkovnica izpade. Nekoliko povečano je tveganje še pri mnogoploidni nosečnosti, polihidroamnionu in prezgodnjem porodu. Srečamo jo tudi ko popkovnica leži pred vodilnim plodovim delom ali pri predležeči posteljici. Če ima nosečnica kakšno od teh stanj oz. povečano tveganje za izpad popkovnice, ginekolog na pregledu običajno priporoča, da v primeru odteka plodovnice, odide v najbližjo porodnišnico leže (najbolje z rešilcem- če nosečnica leži, je manj možnosti, da se popkovnico pretisne). Glavni problem pri izpadu popkovnice je, da vodilni plodov del pretisne popkovnico in s tem onemogoči pretok krvi. Izpad popkovnice je indikacija za urgentni carski rez.
Vodenje poroda ob izpadu popkovnice


Hitro moramo ugotoviti ali popkovnica še utripa ali ne. Če ne utripa preverimo, če je plod še živ in če je, zagotovimo, da ne pride do zažetja popkovnice(z roko sežemo v maternico in privzdignemo plod, da le ta ne pritiska na popkovnico). V takem primeru v Sloveniji polagamo porodnico v poseben Trendelenburgov položaj, Angleži pa priporočajo ekstremni stranski položaj. Takoj moramo narediti carski rez. Če se zgodi, da carski rez takoj ni možen, potem naredijo ekstrakcijo ploda na nožice ali pa porod dokončajo s forcepsom oz.vakumsko ekstrakcijo, posledice na otroku pa so lahko precej hude.