Endometrioza kot vzrok sterilnosti

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (endometrioza_kot_vzrok_sterilnosti.doc)endometrioza_kot_vzrok_sterilnosti.doc32 kB
30—50 pacientk z endometriozo je neplodnih
30-40 žensk, ki imajo težave z zanositvijo ima endometriozo
V zadnjem času se je uveljavila teorija o spremembah celične in humoralne imunosti kot vzrok za nastanek endometrioze. V prid te teorije govorijo:
• večje število spontanih splavov
• manjša je stopnja oploditve jajčeca pri umetni oploditvi ženske z endometriozo
• pogosteje se ponavlja pri ožjih sorodnicah
• pogostoje so prisotne druge avtoimune bolezni

Poleg teh sprememb so pri bolnicah z endometriozo prisotne naslednje spremembe v imunskem sistemu:
• povečana prisotnost cirkulirajočih protiteles
• povečano število in aktivacija makrofagov
• zmanjšana reaktivnost in aktivnost limfocitov

Zmerna in obsežna endometrioza povzroča neplodnost zaradi anatomskih sprememb v mali medenici. Zaradi cikličnih krvavitev ektopičnega endometrija nastane vnetna reakcija tkiva posledično z lokalno fibrozo in adhezijami, kar mehansko onemogoči ali oteži sprostitev jajčeca iz jajčnika ter vstop jajčeca v jajcevod.

Pri ženskah z minimalno oz. blago obliko endometrioze govorimo o substerilnosti. Prevladujejo študije, kjer so avtorji dokazali vpliv minimalne oz. blage endometrioze na neplodnost. Ti avtorji poudarjajo pomembno vlogo povečane prostornine peritonealne tekočine, povečano število aktiviranih makrofagov, prostaglandinov, interlevkina-1, faktorja tumorske nekroze, proteaz v peritonealni tekočini, in poročajo o antiendometrijskih telesih.

Zdravljenje:

• pri hujših oblikah bolezni je zdravljenje kirurško – laparoskopija( je izbirna metoda zdravljena, obenem omogoča inspekcijo in najbolj zanesljivo postavitev diagnoze), laparotomija
• pri minimalni in zmerni obliki medikamentozno zdravljenje ali kirurško zdravljenje


Z laporoskopijo ugotovljene spremembe vedno odstranimo( čeprav so tudi minimalne ), ker bolezen pri dveh tretjinah bolnic napreduje.