Spremembe na sečilih pri ginekoloških operacijah

SPREMEMBE NA SEČILIH PRI GINEKOLOŠKIH OPERACIJAH

URETERALNE POSKODBE PRI ŽENSKAH

1.VZOKI POSKODB: ginekološke operacije (frekvenca poškodb med operacijo je 0,5-2,5), predstavljajo 2/3 vseh poškodb uretrov, polovica pa jih nastane pri histerektomiji.
druge kirurške operacije: kolorektalni tumor, pelvični absces, vnetja, retroperitonealni tumorji...

2. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK POŠKODB: bolezen (vnetje, tumor), tip operacije (npr. radikalna), komplikacije (predhodna lokalna terapija, adhezije, nosečnost), bolnik (debelost, starost) in tehnični dejavniki (najpomembnejši).

3. PREVENTIVA OPERATIVNEGA POSEGA:
-anamneza predhodnih uroloških obolenj,
-status,
-radiografija,
-predoperacijske rutinske preiskave: cistoskopija, IV urogram, vezikoureterogram,
-kirurska tehnika: -med operacijo vzpostavimo lego uretra, ga identificiramo, z njim previdno ravnamo in ves čas skrbimo za hemostazo,
-po operaciji naredimo ekstraperitonealno drenažo, damo antibiotike in reperitonealiziramo ureter.

4. ZNAKI IN SIMPTOMI POŠKODBE:
Nespecifični: abdom. bolečina, vročina, slabost, ileus, napetost v trebuhu,↑ kreatinin
Specifični: anurija (pri totalni, bilateralni obstrukciji), odtekanje urina prvih 24h po operaciji (znak velike ureteralne laceracije).
Simptome pogosto zgrešimo zaradi pooperativne uporabe analgetikov.

5. Dg: IV urogram,
retrogradna pielografija,
cistoskopija,
UZ (uporaben pri obstrukcijah in če je alergija na kontrast), CT (kadar sumimo na absces ali tumor), MRI.

6. ZDRAVLJENJE URETERALNIH POŠKODB:

Opazovanje: 20 fistul se zapre samih, kar pa ni nujno vedno dobro za bolnika
Uporaba nekirurških metod: so manj invazivne
- endourološke tehnike (uporabne pri unilateralnih poškodbah, kadar je ureter norm.
pretočen)
- perkutane tehnike
Kirurško: v 1/3 primerov kirurg že med operacijo odstrani moteči element, dokonča načrtovano operacijo in oceni poškodbo uretra:

4 tipi ureteralnih poškodb:
1.Suture in ligature: kadar je ureter podvezan s šivom: odstranimo šiv, damo stent in dren
2.Zmečkanine zaradi ščipalk: odstranimo ščipalko, damo stent in dren
3.Laceracija ali ekscizija:
-delne poškodbe zašijemo,
-pri poškodbi distalnega uretra → reimplantacija,
-pop. transekcija uretra: direktna anastomoza (pri poškodbi srednjega in zgornjega uretra)
ureteroneocististomija (pri poškodbi distalnega uretra)
4.Devaskularizacija: nastane, kadar je zmanjšan pretok krvi skozi adventicijo uretra

→Pri eksciziji večjih segmentov uretra uporabljamo:

URETERONEOCISTOSTOMIJO: dist. del uretra zašijemo v mehur,
VEZIKOPSOASNA POVEZAVA: mehur privzdignemo, naredimo vanj incizijo, ga povežemo z uretrom in prišijemo na kito m. psoas minor.
DRUGO: ilealni ureter, nefrektomija…


7. BILATERALNE URETERALNE POŠKODBE:
- pomembna je hitra preskrba, da ohranimo ledvično funkcijo in preprečimo sepso,
- takoj kirurški poseg in nefrostoma

8. REZULTATI IN PONOVNI PREGLEDI:
Več kot 90 poškodb je uspešno operiranih s 1. operacijo.
Po operaciji spremljamo bolnika: IV urografija, UZ , pregled urina.
Po enem letu asimptomatskega bolnika pregledujemo enkrat letno.2. POŠKODBE MEHURJA
Pri sumu na poškodbo injiciramo sterilno mlečno raztopino skozi kateter in opazujemo, kje odteka urin. Po potrebi zašijemo.