2005-03-15 Prekancerozne spremembe materničnega vratu (prezentacija)

ANATOMIJA
NORMALNI CERVIKALNI EPITEL
Ploščatocelični epitel- ektocerviks
Žlezni epitel-endocerviks
Tranzicijska cona
BENIGNA SKVAMOZNA METAPLAZIJA
Gre za fiziološki proces, kjer plošati epitelij nadomesti cilindrični- žlezni epitel
Vpliv estrogenov
PREKANCEROZNE SPREMEMBE MATERNIČNEGA VRATU
EPIDEMIOLOGIJA
INCIDENCA: 20/100.000 žensk

PREVALENCA: 203 novi primeri na leto

Gre večinoma za mlade ženske s povprečno starostjo 53 let.
ETIOLOGIJA
Prizadene skoraj izključno spolno aktivne ženske in ženske v rodnem obdobju
HPV infekcija
Število spolnih partnerjev
Zgodnji spolni odnosi
Kajenje
MED PREKANCEROZNE SPREMEMBE MV SPADAJO:
CIN I
CIN II
CIN III =CIS
ADENOCARCINOMA IN SITU
MIKROINVAZIVNI RAK MV
Cervikalna intraepitelijska neoplazija – CIN


CIN I: nenormalna proliferacija bazalnih celic z jedrno atipijo in atipičnimi mitozami v spodnji tretjini epidermisa (blaga displazija).


CIN II


CIN II: spremembe zajemajo 2/3 debeline epidermisa (zmerna displazija).
CIN III - CIS
CIN III = CARCINOMA IN SITU (CIS) – so imaturne nezrele parabazalne celice z ovalnimi, okroglimi ali vretenastimi jedri, hiperkromatičnimi, mehurčastimi, z grobim kromatinom, številnimi atipičnimi mitozami, skozi vso debelino epidermisa (do bazalne membrane)

Adenocarcinoma in situ - AIS
Neoplazija žleznega epitela, ki sega do
bazalne membrane.
Mikroinvazivni carcinom MV
Je stanje med CIN III in klinično invazivnim karcinomom
Sega preko bazalne membraneKako prepoznamo pacientko s predrakavimi spremembami MV
ANAMNEZA: brez posebnosti
KLINIČNA SLIKA: bp

DIAGNOSTIKA:
Odvzem citološkega brisa ( PAP test)
Kolposkopija
Histeroskopija (cervikoskopija) kot dopolnilo kolposkopije
Odvzem ciljane biopsije


Preventivni pregled za odkrivanje raka MV –PROJEKT ZORA
Ginekološki pregled za odkrivanje raka MV obsega:
- inspekcija nožnice in materničnega
ustja
- bimanualna palpatorno vaginalna
preiskava
- citološki bris MV
Citološki bris MV
Razdelitev epitelijskih sprememb po
Papanicolaou:
PAP I –negativen izvid
PAP II – negativen izvid ( HPV )
PAP III –suspekten izvid ( HPV )
PAP V – pozitiven izvid (maligne celice)
ZDRAVLJENJE PREKANCEROZNIH SPREMEMB MV
1.ABLATIVNE TEHNIKE :
- kriokirurgija
- diatermija
- laser
2.EKSCIZIJKE TEHNIKE :
- LLETZ (large loop electrodiathermy of the
transformation zone)
- konizacija (klasična, laserska)