Rehabilitacija bolnikov z vnetnimi oblikami revmatizma

Vodilni klinični znak je bolečina in omejena gibljivost sklepov, ki ji sledid eformacija in izguba funkcije sklepa.

REVMATOIDNI ARTRITIS

Sistemska, vnetna bolezen celega organizma, ki najmočneje prizadane periferne sklepe. Vtrok ni znan. Pojavlja se pri mljaših ženskah (35 – 55 let). Ženske 4> moški.
Značilna je poliartikularna oblika artiritisa simetrične distribucije.
Najpšogosteje so prizadeti mali sklepi rok (mkf, proksimalni if) in zapestja.
Jutranja okorelost

Dve obliki zdravljenja:
- medikamentozno
- funkcionalna terapija, ob edukaciji bolnika

Osnovne naloge FRM so:
• Simptomatsko lajšanje bolečine
• Odprava otekline
• Ublažitev mišične napetosti
• Preprečiti neugodne posledice daljšega počika v postelji
• Skrb za primerno sklepno gibljivostžpreprečiti deformacije
• Educirati bolnika

Postopki funkcionalne terpaije se razlikuejjo v akutni in kronični fazi bolezni.

Akutna faza:
• Bolnik je vezan na posteljo
• Medikamentozna terapija ima primarno vlogo
• Funkcionalna terapija ima preventivno vlogo:
o Pravilen položaj v postelji, ki razbremenjuje prizadete sklepe, strukture in manjša bolečino
o Preprečevanjke sklepnih kontraktur
o Bolnik išče položaj v katerem je bolečina najmanjša – zašćitni položaj. Ta je največkrat neprimeren ( neustrezen položaj fleksije, addukcije)
o Uporaba protektivnih opornic (obložene, aplicirane tudi ponoči).
o V knjigi je napisan kakšen položaj je ustrezen za vsak sklep-tega se mi ne da pisat, pomoje to ni glih najpomembnejše, če ne boš glih fiziater. Vsej upam. Edino kar se mi je zdelo fajn- kolenske sklepe postavimov položaj popolne ekstenzije!! Ne sme biti nikakršne podpore. Stoplao postavimo v položaj 90 stopinj.
o Akutno bolečino in oteklino najbolj ulinkovito tretiramo s krioterapijo (kriomasaža, kripoak obloge, kriokopeli)
o Kriomasaža – ohlajevanje s cilindričnim kosom ledu po dorzalni strani sklepa
o Mišična moč – blage izometrične vaje
o Dihalne vaje

Kronična faza:
• Faza definitivnih strukturnih sprememb
• Na sklepih so prisotne deformacije in kontrakture
• Hoja je otežena
• Je faza bolj intenzivne fizikalne terapije s poudarkom na kinezioterapiji in možnosti izvajanja balneorehabilitacije
• Fizikalna terapija:
o Kronično bolečino in oteklino tretiramo z nizkofrekvenčno protibolečinsko elektroterapijo, površinsko termoterapijo, krioterapijo, UZ in hidroterapijo.
o Zelo učinkovte so parafinske vaje za roke

Kinezioterapija:
o Izometrične vaje (krepitev hipotrofičnih mišic)
o Aktivne, aktivno-asisitirane (sklepna gibljivost)
o Vaje vedno izvajamo v razbremenjenem položaju
o Metoda mobilizacije (povečujemo obseg gibljivosti v malih sklepih roke)
o Splošne kondicijske vaje

Delovna terapija:
o Dvojno vlogo: 1. izboljševanje sklepne gibljivosti, koordinacijo gibov, preciznost prijema in krepi mišice; 2. izdelava protektivnih in korektivnih opornic
o Protektivne opornice preprečujejo kontrakture

Operativni posegi:
o Namen je zmanjšati boelčino in doseči boljšo funkcijo sklepov
o V zgodnji fazi je indicirana sinovektomija, v kronični pa razni rekonstrukcijski posegi in vstavljanje parcialnih ali totalnih endoprotez

JUVENILNI KRONIČNI ARTRITIS

Revmatska bolezen otrok, ki se začne pred 16 letom. Razlikujemo:
- sistemsko : najtežja oblika
- poliartikularno: več kot 5 sklepov je prizadetih, večinoma mali sklepi
- oligoartikularno: največ 4 sklepi, večinoma kolena, gležnji in kolki. Boelzen se največkrat začne monoartikularno; v 90% je prizadet kolenski sklep.
Zdravljenje je medikamentozno in funkcionalno.
FRM ima pri otrocih posebno specifiko- rast ni zaključena, večja občutljivost na bolečino...
Terapija je amnj agresivna, manj intenzivna. Obvezno vključujemo elemente igre.
V akutni fazi: počitek v postelji s pravilnim položajem sklepov. Uporabljamo protektivne opornice.
Bolečino in oteklino manjšamo s kripterapijo, pri manj izraženi vnetni aktivnosti oblagamo sklepe s toplimi oblogami in izvajamo parafinske vaje za roke.
Kinezioterpaija ima pomembnovlogo v obeh fazah.
Vloga staršev je ključna.

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS

Prizadane sakroiliakalne sklepe, celotno hrbtenico, sosednje sklepe, v nekaterih priemrih tudi periferne sklepe.
Zbolijo mlajši moški, med 18- 30 letom. Osnovni patološki proces je entezitis.
Najpogostejša zunajsklepna manifestacija bolezni je iridociklitis.
Zančilna je nočna bolečina v križu, ki postaja vse hujša proti jutru in poudarjena jutranja okorelost.
Proces zakostenevanja!
Značilna drža: smučarja.
Zdravljenje je simptomatsko in obsega:
o Medikamentozno terpaijo
o Splošne ukrepe (pravilen počitek v postelji; večkratni počitki na trebuhu v trajanju najmanj ene ure)
o Kinezioterapijo:
o Primarna in ključna vloga
o Individualno
o Razambremenjen položaj
o Vaje izvajamo do zgornje meje bolečine
o Pomembne so dihalne vaje, posturalne vaje
o Aerobne vaje
o Fizikalno terapijo:
o Kripterapija
o Nizkoferekvenčna elektrostimulacija
o Termoterapija
o Diatermija
o UZ
o Masaža
o Hidroterapija
o Edukacija

V primeru iridociklitisa sta kinezioterapija in splošna fizična aktivnost kontraindicirani!

Operativni posegi:
o Praviloma redko.
o Najpogostejše so operacije na kolkih.