Hipobarična terapija

Hipobarična terapija – izpostavljanje lokalno izpostavljanje delov telesa podtlaku oziroma relativnemu vakuumu. Zato je v uporabi tudi izraz vakuumska terapija, pa tudi sukcija, ki je pravzaprav posledica izpostavljanja površinskih tkiv podtlaku. Izvaja se lahko na udih in trupu, nikakor ne na drugih občutljivih delih telesa. Podtlak se lahko aplicira tudi v kombinaciji z nadtlakom na spodnjih udih pri vakuumsko – kompresijski terapiji.

HIPOBARIČNA TERAPIJA MOTENJ PERIFERNE CIRKULACIJE

Sodobna hipobarična terapija (HBT), ki se uporablja pri nas je v bistvu podtlačna masaža, ki se izvaja na površini telesa. Sodi v skupino mehanoterpaij in predstavlja predvsem možnost preprečevanja in zdravljenja motenj cirkulacije. Za uvedbo HBT zadostujejo klinični znaki, ki govorijo za prizadetost mikrocirkulacije ob predhodni osnovni diagnostiki; v te namene najlažje in najhitreje merimo spremembe površinske telesne temp. in pa transkutani parcialni tlak kisika. HBT je uporabna kot monoterapija ali pa v kombinaciji z drugimi terapevstkimi postopki.
Aparaturo za HBT sestavljajo:
- vakuumska črpalka
- računalniški krmilni sistem
- sistem filca, škornjev, higienske bombažne vreče in plastičnih vreč

Telo in spodnje ude najprej ovijemo s higiensko vrečko, nato s poroznim filcem , preko katerega navlečemo plastično vrečo. Ta sistem, ki sega navzgor največ so izpod pazduh, s samolepilnim trakom nepredušno zapremo. Iz plastične vreče vakuumska črpalka izsesa zrak in tako ustvari rezervoar relativnega vakuuma med kožo in plastično vrečo, t.j. v poroznem filcu. Zunanji atmosferski pritisk sistem stisne in prilagodi konturi telesa. Istočasno delovanje atmosferskega tlaka, ustvarjenega podtlaka in modulirane podtlačne masaže ustvari pogoje, ki so potrebni za izboljšanje pretoka v arterijsko-venskem in limfatičnem sistemu. S tem dosežemo izboljšano preskrbo celic s kisikom, eliminacijo ogljikovega dioksida in drugih produktov presnove ter odvečne medcelične tekočine.

Čas enega tretmaja: 30 – 45 minut. Izvajamo jo 1-krat dnevno, pri bolnikih s slabšim stanjem, pa 2-krat dnevno z nekajurnih zamikom. Pri HBT mora biti prisoten terapevt, tempperatura v sobi mora biti med 21 in 25 stopinj Celzij.

Možnost zapletov

Če so prisotne trofične razjede ali postamputacijske rane, jih tretiramo sterilno pokrite ob vsakodnevni negi in prevezah. Ob sumu na infekt uvedemo ustrezno antibiotično zaščito, izboljšana mikrocirkulacija pa še hitreje pripomore k sanaciji infektra. Ob sumu na možnost začetka vlažne gangrene se je treba posvetovati s kirurgom, da preprečimo eventualni razvoj sepse. Če je bolnik na antikoagulantni terapiji, ga je pčotrebno pozorno spremljati in pri sumu na možnost nastanka hematoma HBT prekiniti.

Indikacije:
- diabetična nevroangiopatija
- arteriosklerotična angiopatija
- posttrombotični sindrom
- limfedem
- polinevropatije
- Sudeckov sindrom
- Osteoporoza
- Aseptične nekroze
- Mišični spazmi
- Miofibrozitis
- Športne poškodbe, posebno entezopatije (okvara prirastišča mišic in kit)
- Celulit

Absolutne kontraindikacije:
- dekompenzirano srce
- nekontrolirana srčna aritmija
- hipertenzija (hujše oblike)
- anevrizme, A-V fistula
- motnje koagulacije krvi
- akutna flebotromboza
- PE
- Motnje v delovanju ledvic
- Psihotična stanja

Relativne kontraindikacije:
- antikoagulantna terapija
- psihonevroza
- bolečina ob izvajanju terapije
- nosečnost

ZAKLJUČEK

HBT se je izkazala za uspešno pri zdravljenju motnej mikrocirkulacije, še posebej pri zdravljenju diabetične nevroangiopatije.