Respiratorna fiziologija

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (respiratorna_fiziologija.docx)respiratorna_fiziologija.docx2030 kB
Word
---
TOC:
1. Pljučni volumni in kapacitete 1
Pljučni volumni 1
Pljučne kapacitete 2
FEV1 ali forced expiratory volume 2
2. Mehanika dihanja 2
Podajnost pljuč 2
Podajnost pljuč in prsnega koša 3
Površinska napetost in surfaktant 3
Dihalni cikel 4
Upornost dihalnih poti 4
Delo pri dihanju 5
3. Merjenje volumnov in kapacitet 5
4. Enačba alveolne ventilacije in enačba plinov v alveolu 6
Enačba alveolne ventilacije 6
5. Difuzija plinov (gas exchange) 7
Fickov difuzijski zakon 7
6. Plini v krvi 8
Izmenjava plinov (omejitev z difuzijo, omejitev s perfuzijo-tokom) 8
Transport O2 10
Vsebnost kisika v krvi [mL O2/100 mL blood] 10
O2 delivery to the tissues 11
Krivulja disociacije hemoglobina 11
Premiki disociacijske krivulje: 12
Zastrupitev s CO 12
Ogljikov dioksid CO2 13
7. Pljučni obtok 13
. alveolne žile: pri velikem volumnu pljuč so stanjšane. 14
14
Vpliv težnosti na porazdelitev pretoka (perfuzijo) 14
Obvozi – tega Starc nima na slajdih ampak: 15
Vpliv težnosti na ventilacijo 15
Razmerje ventilacije s perfuzijo 15
Regulacija pljučnega obtoka 16
8. Nadzor dihanja 16
Centralni nadzor dihanja 16
Možgansko deblo (medulla in pons) 16
Korteks 16
Kemoreceptorji 17
Mehanoreceptorji 17
Ventilacijski odziv na PCO2 17
Modulatorji ventilacijskega odziva 18
18
9. Integracija 18
Telesna aktivnost 18
Velike nadmorske višine 19
Hipoksemija / Hipoksija 19