Kolokvij - nevrofoziološke meritve

NEVROFIZIOLOŠKE MERITVE 
- membranski potencial - definicija, merjenje
- Nernstova enačba in potencial (N. enačba velja le za Na, Cl in K ione)
- Goldmannova enačba
- akcijski potencial - definicija, graf (depolarizacija, repolarizacija)
- uporabljaj izraz "natrijevi napetostno odvisni kanalčki", ne samo "natrijevi kanalčki"
- vse 3 konformacijske oblike "natrijevih napetostno odvisnih kanalčkov"
- absolutna in relativna doba, vse ali nič, prevodnost, hiperpolarizacija
- motorična ploščica (kalcijevi ioni "vdrejo" v presinaptični živčni končič, ne "sprostijo")
- vezava acetilholina in kaj sledi 
- ekcitacijski postsinaptični potencial in inhibitorni postsinaptični potencial 
- metoda merjenja teh napetosti, signalov pri npr. n. medianusu - merilne in dražilne elektrode
- kam postavimo merilne in kam dražilne elektrode (merilne - na thenar, dražilne - vsaj na 2 mesti poteka medianusa)
- zakaj dražilne vsaj na 2 mesti? - neka povezava z enačbo za določitev hitrosti prevajanja, čas sinaptične zakasnitve
- od česa je odvisna hitrost prevajanja? (starost - najhitreje med 20. in 30. letom, mielin s starostjo propada, novorojenčki ga še nimajo; višja temperatura - hitrejše prevajanje; višina preiskovanca - višji preiskovanec, nižja hitrost prevajanja zaradi daljših živcev in slabše mieliniziranih)
- izvor eeg signala 
- kortikalni dipol (izvor v dendritih, ponor v telesu ali obratno)
- eeg ritmi (to je funkcija talamusa in retikularne formacije možganskega debla)