Kolokvij (2013-12-12)


Kolokvij iz fiziologije živčevja
12. 12. 13

1. Artefakti pri EEG
. premik oči
. premik glave
. ritmično delovanje srca
. mežikanje
. vse našteto

2. Alfa blok (desinhronizacija EEG-ja) se pojavi ko:
. Budna, zdrava oseba odpre oči
. prehod iz 2. v 3. fazo spanja
. prehod iz 1. v 2. (ali neke druge faze) spanja
. mogoce kaj s komo, ali se mi je pa pomesalo? :D
. noben odgovor ni pravilen

3. Motorična enota
. Velika motorična enota ima več aksonov
. V isti motorični enoti vlakna različnih tipov I, II
. Velika motorična enota ima več motoričnih ploščic
. …

4. Kaj velja, ali neki takega:
. Ekscentrična kontrakcija - hitrost večja od 0
. Izometrična kontrakcija - mišica se krajša
.
.

5. EEG
. Nizka časovna, visoka prostorska ločljivost
. Spremljamo aktivnost aksonov kortikalnih celic
. Pri budnem so frekvence od 8 do 30 Hz

6. Igelna elektromiografija
. Vedno je električna aktivnost
. Pri zdravem cloveku v mirovanju nikoli ni elektricne aktivnosti
. pri okvarah nevronov manjša amplituda zaznane aktivnosti
. pri okvarah mišic manjša amplituda zaznane aktivnosti
. enofazna

7. Podane so bile vrednosti koncentracij za Na in K: koncentracija kalija znotraj celice 50, zunaj celice 5, koncentracija Na znotraj celice je 10, zunaj pa 100. Membrana je prepustna samo za kalij. Kolikšen je membranski potencial?
. -90 mV
. 50 mV
. -70 mV
. D. - 60 mV
E. 60mV

8. Relativna refraktarna doba
. Nov akcijski potencial ima enako amplitudo kot akcijski potencial pred refraktno dobo
. Nov akcijski potencial se sproži, ko se preseze prag
. Se začne 1ms po doseženem pragu
. ….

9. Za mišična vlakna tipa I ne velja:
. veliko mitohondrijev
. veliko Mb
. razvejan sarkoplazemski retikulum
. konc. Ca se počasi spreminja? (Ca2+ se počasi absorbira v sarkoplazemski retikulum, neki tazga)
. Dobra prekrvavitev

10. Okvara desnega traktus optikusa:
. Izpad lateralnih polovic vidnega polja
. Izpad levih polovic vidnega polja
. …

11. Spomin. Sprememba na postsinaptični membrani (kaj je značilono za sinaptično plastičnost)
. Senzitacija
. Habituacija
. Dolgoročna potenciacija
. Posttetanična potenciacija
. Nobeden od naštetih

12. Najhitrejša hitrost prevajanja iz (?) N. medianusa
. 40-letnik, 160 cm
. 20-letnik, 160 cm
. 20-letnik, 190 cm
. novorojenček, 51 cm
. najstnik 175 cm

13. Merjenje z avdiometrijo. Za kostno prevajanje izmerimo nižji prag (slušnosti?) kot po zraku. Sklepamo lahko na:
A. na poskodbo zunanjega in srednjega usesa
B. na poskodbo notranjega usesa

14. Za barvni vid
. odvisen od vrste opsina
. Pigment skotopsin
. vidna skorja v frontalnem režnju
. nekaj s pretvorbo cis retinal v trans retinal

15. Za vidne evocirane potenciale (VEP) pri poskodbi ocesa (vida) velja:
A. Zmanjsana amplituda pri valu P100
B. povecana latenca pri valu P100 nad 125ms na eni strani
C. zmanjšana latenca vala P100 pod 100ms
D. nič od naštetega

16.Čepnice
A. Se pocasneje prilagajajo na svetobo kot paličnice
B. ...
16. Koaktivacija tricepsa: (se mi zdi, da so bili taki odgovori)
. inverzni miotatični refleks tricepsa
. miotatični refleks bicepsa
. inverzni miotatični refleks tricepsa in miotatični refleks bicepsa
. miotatični refleks tricepsa
. refleks fleksorjev

17. Z oftalmoskopom opazujemo:
. Žile v mrežnici
. žilnico
. 15x pomanjšana slika
. obrnjena slika

18. Največ REM spanja
. dojenčki
. novorojenčki
. starostniki
. adolescenti
. odrasli

19. Pri daljnovidni osebi pri gledanju na blizu:
A. Se leca ne more zaoblit (=> akomodirat na gledanje od blizu) ker je toga
B. je prevelika lomna moc ocesa
C. se pri akomodaciji aktivira m. cilliaris, leča se zaobli
D. se ciliarnik pri akomodaciji ne aktivira
E. simpatik oži zenico

20. Miopija je povezana s:
A. Spremembo bližišča
B. spremembo akomodacijske moci ocesa
C. spremembo intraokularnega tlaka
D. spremembo barvnega vida

21. Vidna ostrina je odvisna od:
A. Jakosti drazljaja
B. Sposobnosti akomodacije ocesa
C. gostote palicnic v fovei centralis
D. (sposobnosti) akomodacije očesa


22. Kaj NE velja za zgib:
A. Prisotna je latenca…..
B. Traja prbl. toliko časa kot AP ki ga je povzrocil
C. traja 500-1000 ms


23. kaj je značilno za tetanično kontrakcijo?
A. pri vecanju frekvence drazljaja se moc tetanične(?) kontrakcije veca
B. (ni?) prisotna latenca
C. je najmočnejša možna sila mišice


24. Kaj je znacilno za oko:
A. V makuli je razmerje med receptorji in ganglijskimi celicami 3:1
B. palicnice imajo nizji prag vzdraznosti kot cepnice
C. svetloba pretvori trans-retinal v cis-retinal
D. pri vzburjenju se poveca koncentracija cGMP
E. Na+ kanali so v mirovanju zaprti

25. Katere trditve so pravilne:
...
c) Hitrost prevajanja po Ia vlaknu je 50-120 m/s
d) vlakna II sodelujejo pri faznem miotatičnem refleksu
e) c + d
f) a + c+ +d
...

26. Zgib:
a) hitrost mišične kontrakcije je največja, ko je največ povezav med aktinom in miozinom (?)
b) ko je mišica relaksirana, je konc. Ca2+ v sarkoplazmi zanemarljiva
c) relaksirana mišica doseže največjo aktivno silo
d) pasivna sila je največja, ko je mišica malo obremenjena

27. Perimetrija
. Testiramo prisotnost fotoreceptorjev na mrežnici
. …

28. Lokalizirani potenciali
. velja zakon vse ali nič
. širi se brez pojemanja
. velikost odvisna od dražljaja
. saltatorno prevajanje