Kolokvij (dec 2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (1kolokvij_iz_fiziologije.doc)1kolokvij_iz_fiziologije.doc38 kB
1.KOLOKVIJ IZ FIZIOLOGIJE 12/12/02

1. Napiši faze hemostaze in njihovo posledico. Na katero fazo deluje aspirin in mehanizem delovanja!

2. Podani so:
E: 4,6*1012/L
Ht: 40
Hb: 130 g/L

Eritrociti so:
a) normocitni
b) mikrocitni
c) makrocitni

Glede vsebnosti hemoglobina so:
a) normokromni
b) hipokromni
c) hiperkromni
Zgornje utemelji z izračunom ustreznih hematoloških indeksov!

3. Skiciraj potek AP delovne srčne muskulature in označi faze!
rocitnih Iz indeksov
3.

4. Poimenuj krivuljo označeno na sliki!5.Poveži točke v krivuljo! (EKG, navesti je bilo potrebno od katere točke do katere je Pqsegment, val, ST segment, QT val, od kod do kod depolarizacija atrijev, ventriklov, repolarizacija ventriklov)

6.
a)Skiciraj 1.in2. ekstremitetni odvod in aUF v frontalni ravnini ter označi predznak!
b)Če je neto vektor v 1. odvodu pozitiven in v aUF negativen, lahko sklepamo, da:
a) je srčna os v območju 0˚ - +90˚
b) je srčna os v območju 0˚ - -90˚
c) je srčna os normalna
d) je srčna os desna
e) ne moremo sklepati o položaju el. osi srca

7. V celici je koncentracija K-ionov 100mM, zunaj celice pa 10mM, koncentracija Na-ionov 10mM, zunaj celice pa 100mM. V celici je koncentracija proteinov 100mM. Membrana je prepustna samo za K-ione. Izračunaj membranski potencial!
Po povečanju prepustnosti membrane za Na+ pri nastanku AP sekoncentracija Na-ionov v celici spremeni:
a) nemerljivo
b) zviša se za 1mM
c) zniža se za 1mM

Elektrokemični potencial za Na+ se:
a) zviša
b) zniža
c) ne spremeni

Membranski potencial se:
d) zviša
e) zniža
f) ne spremeni

8. Nariši miotatični refleksni lok in označi načine komunikacije. Kateri receptorji sodelujejo:
a) kitno vreteno
b) mišično vreteno
c) bolečinski rec
d) termoreceptorji
e) proprioceptorji
9. Nariši graf hitrosti krčenja mišice od sile!

10.Meritve: 2 grafa, na obeh označiš območje linearnosti, kateri je bolj občutljiv, ničelno odstopanje pri obeh.

11.A/DGraf, na njem signal cca 0,5V. Hočeš, da je signal razdeljen na 100 delov, hkrati pa ojačaš na območje -5do+5V. Koloko biten računalnik rabiš

12. Zakaj je potrebna ozemljitev