1. kolokvij iz vaj (1998)

Fiziologija 98/991. kolokvij iz vaj: uvodna vaja, transport, zivcevje
10/12/981. Izracunaj Um, podano razmerje prevodnost za Na in K.


Shematske naloge:


2. Diagram drazenja n. ischiadicusa z narascajocimi napetostmi + komentar

3. Monosinapticni refleksni lok - oznaci na shemi

4. Dva umeritvena diagrama - oznaci obmocje linearnosti,
definiraj obcutljivost

5. Analogno - digitalna konverzija - priblizno stevilo nivojev, koliko biten
racunalnik, uporaba teorema za dolocanje frekvence konverzije, ce hocemo
ohraniti frekvenco in obliko analognega signala (Rahlo konfuzna naloga!)

6. Furierjeva transformacija - zapis frekvencnega diagrama, amplitud in
frekvenc (Dokaj zahteven primer!)Opisna vprasanja, odgovor je lahko samo ena beseda ali stavek:7. Kdaj je tok negativen, primer, ekstenzivna kolicina termoregulacije,
optimalno obmocje termoregulacije

8. Graf P-V za zilo: komplianca, vpliv Sy/Psy, komplianca v odvisnosti od
polnjenosti

9. Transport CO2 in O2 - Izracun koncentracije CO2
(topnost podana, pCO2 podan), pCO2 v venah, kako se telo brani proti
povecani koncentraciji CO2 na primeru masnega pretoka

10. Zdravilo dajemo v ECT, skozi ledvice se izloca z dano konstanto - zapis
volumskega pretoka, kako telo odgovarja na povecan/zmanjsan vnos/iznos,
sorodna vprasanja na temo ohranitvenega zakona
Zajeta so (upam) vsa vprasanja, mogoce manjka kaksna zahteva pri posameznem
primeru, vendar pa je pomembno, da je razvidno, kje so poudarki.