Vstopni kolokvij fiziologije - Metabolizem (2009)

1. Bazalna presnova je raven metabolizma, ki:
a) ki ga potrebujemo za nemoteno delovanje organizma med spanjem
b) ga določamo v dopoldankih urah
c) je neodvisna od višine osebe, kateri ji določamo bazalni metabolizem
d) jo moramo določati najmanj 12 ur po jedi

2. za indirektono kalorimetrijo velja, da
a) moramo poznati respiratorni količnik, ki je razmerje med vdihanim kisikom in izdihanim ogljikovim dioksidom
b) merimo nivo metabolizma posredno, glede na velikost srčne mišice
c) postavimo, da je nivo metabolizma sorazmeren s porabo kisika zaradi pretežno oksidativnega metabolizma
d) moramo poznati kalorični ekvivalent za kisik, ki je konstanta

3. Določanje kisikovega dolga:

Čas (min)


Poraba kisika (l)

1


6

2


5

3


4.5

4


4.25

5


4

5


4

kisikov dolg znaša

a)8 l

b) 9.75 l

c) 3.75 l

d) 15.75 l4. Za princip merjenja max. aerobne zmogljivosti velja, da

a) preiskovanca vedno obremenimo, do njegove max porabe kisika

b) jo lahko določimo le na podlagi merjenja kisika

c) obremenimo le do 80 max obremenitve

d) je maksimalna aerobna zmogljivost pri kateri preiskovanec doseže anaerobni prag5. med naporom pride do sledečih sprememb v telesu:

a) pride do vazodilatacije v aktivnih mišicah, kljub temu, pa se celokupni periferni upor žilja v telesu poveča

b) venski dotok v srce se poveča

c) vitalna kapaciteta naraste

d) pride do povišanja diastolnega tlaka

e) anat. mrtvi prostor se poveča

f) v apeksih pljuč se zviša ventilacijsko- perfuzijsko razmerjePravilna kombinacija odgovorov je:

a) bef

b)aef

c) efa

d) bcdPravilni odgovori pa so: d,c,c,c,a