1. kolokvij (19.2.2009)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (fiziologija_kolokvij_19.2_2009.doc)fiziologija_kolokvij_19.2_2009.doc51 kB
(Word, v datoteki so še slike)
Fiziologija 1. kolokvij, 19.2.2009

Kolokvij je sestavljen iz 30 vprašanj za obkroževat. Iz vsakega poglavja je bilo vzetih 5 vprašanj. Pri vsakem vprašanju pa je bil možen le EN pravilen odgovor. Časa za reševanje je 45 minut.
Načeloma je bil kolokvij kar rešljiv, so se pa pojavila tudi vprašanja, pri kateri si dajte domišljiji prosto pot. Veliko uspeha!!!1. Imamo graf s signalom ki se razteza od -4 do +6 V. Od 20 s/1 do 150s/1 je frekvenca, ki jo sistem lahko zazna.
Signal pretvarjamo z 12 bitnim A/D pretvornikom ki zajema vrednosti od -10 do +10v.
Koliko je minimalna frekvenca vzorčenja
-40
-300
-600

2. Isti opis kot zgoraj. Na koliko nivojev je razdeljen signal
-500
-2000
-4000

3. Katera trditev je napačna
- če signal filtriramo dobimo več informacij
-
-

5. Podan je bil graf umerjanja nekega detektorja.(črna črta). Kako se spremeni graf če pride do zero-offseta(ničelnega odstopanja)6. Kaj povzroči motnje v ekg zapisu
- ozemljitev
- filtracija
- A/D pretvornik
-
-
-
-(naštetih je bilo stvari ful) :)


7. Podane so bile vrednosti hb, ht, število eritrocitov… izračunati si moral MCV(brez kalkulatorja)

8. Imel si hemocitometer. kri je bila 100X razredčena. V 0,00025 mm3 smo našteli 12 eritrocitov. izračunaj koncentracijo eritrocitov v krvi(brez kalkulatorja)

9. Trditve o sedimentaciji
- določamo pospešek usedanja eritrocitov
- določamo hitrost usedanja enega eritrocita
- kiveta, v kateri izvajamo centrifugacijo, je prevlečena z antikoagulanti
- vse je pravilno
- spremenjena sedimentacija pri sepsi
- 2mm/h je patološko stanje

10. Na SERAFOL AB0 lističu za ugotavljanje krvnih skupin smo se testirali. V predelku A imamo protitelesa proti antigenu A, na predelku B imamo protitelesa proti antigenu B, na tretjem predelku pa imamo protitelesa proti antigenu D(za Rh faktor). Rezultati so bili na vseh treh predelkih negativni. Katero krvno skupino imamo
- AB, Rh+
- AB, Rh-
- 0, Rh-
- 0,Rh+

11. Trditve o hemostazi
- krvavitev je čas do tvorbe primarnega tromba
- koagulacija traja do tvorbe fibrinske mreže
- zavremo jo z antikoagulansi
- s testi merimo čas strjevanja krvi in čas krvavitve
-vse je pravilno

12. Podana je bila slika miotatičnega refleksa. Treba ga je bilo samo prepoznati

13. Kdaj se mirovni membranski potencial poveča (proti pozitivni vrednosti)
- kadar se odprejo od Na odvisni napetostni kanali
- kadar se odprejo K kanalčki
- poveča se prepustnost za K
-kadar je koncentracija K zunaj celice večja
- kadar je koncentracija Na zunaj celice večja

14. Kaj predstavlja graf (točno tk je blo narisano)
- tetanus
- sumacijo zgibov
-


15. Trditve o motorični ploščici
- translacija
- transdukcija
- receptorski potencial
- amplituda z razdaljo ne pada
- živčno živčna sinapsa

16. Kaj se dogaja pri izotonični kontrakciji
- sila se povečuje
- mišica se razteza
- mišica se krči
- dolžina se ne spreminja

17. Podan je bil ekg- graf. Določiti si moral frekvenco

18. imel si narisane integralne dipolne vektorje
- v 1 in 3 odvodu je ekg v izoliniji (puščica je bila pravokotna na ta dva odvoda)

19. Srčna os je bila +45 stopinj. Kaj lahko trdimo
- aVR je pozitiven
- prvi odvod ≥ drugi odvod ≥ tretji odvod
- prvi odvod≥ drugi odvod; drugi odvod = tretji odvod
- drugi odvod≥ prvi odvod; drugi odvod=tretji odvod
- aVF je pozitiven

20. Po katerem srčnomišičnem tkivu se akcijski potencijal najpočasneje širi
- AV
-SA
-Purkynejeve celice
-Hissov snop
-prekatni del miokarda
-atrijski del miokarda

21. Podane si imel 3 grafe(ekg, sfigmogram, fonokardiogram). Iz katerih grafov lahko določiš dobo srčnega izstisa
- iz vseh treh
- iz EKG in fonokardiogram (=tlak v a.carotis)
- iz EKG in fonokardiograma (=srčni toni)
- iz sfigmograma in fonokardiograma
- ne moremo določiti iz nobenega

22. Krvni tlak je 120/60. obseg roke je 19 cm
- za merjenje tlaka uporabimo standardno manšeto
- pulzni tlak je 50 mmHg
- srednji arterijski tlak je 80mmHg
- srednji arterijski tlak je 84mmHg
- srednji arterijski tlak je 92mmHg
- uporabimo manšeto za debelo roko

23. Manever po Valsalvi. Kaj se zgodi
- krvni tlak malenkostno pade
- najprej krvni tlak naraste

24. Kaj se zgodi če vstanemo iz ležečega položaja v stoječega
- zmanjša se frekvenca
- inhibirajo se baroreceptorji
- aktivirajo se baroreceptori

25. Kaj se zgodi pri povečanemu naporu
- zmanjša se frekvenca
- poveča se prekrvitev v VSEH mišicah
- pade sistolni tlak
- pulzni tlak naraste

26 Kaj povzroči simpatik
- zmanjša periferni upor
- poveča utripni volumen
- zmanjša frekvenco
- zmanjša kontraktilnost

27. Kaj lahko določimo z napetostjo pulznega vala
- srednji arterijsi pritisk

28. Kaj se zgodi, če se poveča podajnost levega ventrikla
- poveča se strmina pasivne krivulje
- poveča se utripni volumen
- zmanjša se frekvenca

29. Podan je bil p-V diagram. Nov kvadratek je bil pomaknjen v desno.(aktivna in pasivna krivulja se nista spremenili). Kaj se je zgodilo
- Pvc se poveča
- kontraktilnost se poveča
- srednji art. tlak se poveča

30. Na tem istem grafu je bila označena spodnja leva točka (A). Kaj predstavlja
- konec izovolumske relaksacije