Pisni izpit

1. Intrinzična aktivnost zdravila.
2. Porazdelitveni koeficient –opredelitev in pomen.
3. Nariši graf koncentracije zelo lipofilnega zdravila v plazmi.
4. Antkimikotiki – razdelitev po mehanizmu in primeri.
5. Tirostatiki in njihovi mehanizmi delovanja.
6. Zdravila za zdravljenje tuberkuloze.
7. Primerjava lastnosti tetraciklinov in kinolonov.
8. Metadon – centralni in periferni učinki, uporaba.
9. Antiepileptiki, ki delujejo v GABA sinaptični špranji.
10.Zastrupitev z ekstazijem MDMA.