Pisni izpit

SPLOŠNA FARMAKOLOGIJA
50 vprašanj, 1 odgovor pravilen, 1 uro časa.
Več ali manj osnove.

1. Nikotinski receptorji so:
a. ligand gated ionski kanalčki

2. Kaj ne drži:
a. zastrupitev z metanolom se zdravi z acetilcisteinom (nekaj takega:)

3. Pol neka trditev o gabaa receptorjih in si mogel obkrožit če drži
ali ne, pa če je vzročno povezana.

4. Trditev o noradrenalinu in alfa2 receptorjih- isto, če drži ali ne
drži..

5. Katera učinkovina zavira privzem dopamina?
a. kokain

6. tip 1 anafilaktična preobčutljivost?
a. IgE

7. Kateri antibiotik inhibira transpeptidacijo?
a. penicilin

8. Na kaj vpliva kalcij pri NO?
a. na NO sintazo

9. Nekaj o aspirinu
a. da je šibka kislina in se lažje izloča v alkalnem urinu

10. Kaj drži?
a. šibke baze se bolje izločajo v kislem urinu

11. Kdo cepi fibrinogen v fibrin?
a. trombin

12. Kateri eikozanoid povzroči vazodilatacijo in preprečuje agregacijo trombocitov?
a. prostaglandin E ?

13. Kaj povzroči neprimerna apoptoza celic?
a. raka ?
b. tumor

14. Kateri so najhitrejši prenašalci?
a. ionski kanalčki

15. Kateri so hitri prenašalci v CŽS?
a. GABA, noradrenalin pa glutamat?

16. Kaj potrebujejo receptorji NMDA zraven glutamata?
a. glicin

17. Ena trditev o antibiotikih, če drži ali ne drži.

18. Primerjava ekspirementalne in epidemiološke toksikologije?
(mislim da je bil pravilen odgovor da pri epidemiološki spremljamo
dejansko stanje)

19. Kaj je značilno za zdravila, ki imajo velik volumen distribucije?
a. so dobro topna v maščobah

Pol pa še nekaj o kintetikah 1. in 0. reda pa o eliminacijah.
Pa malo na splošno o map kinazah pa teh stvareh, ki smo jih že pri
biokemiji meli.