Pisna vprašanja (2007-04-16)


1. Narisi graf ucinka agonista v odvisnosti od njegove koncentracije. Na isti graf vrisi, kako bi izgledal ucinek agonista ob prisotnosti razlicnih koncentracij ireverzibilnega nekompetitivnega antagonista.
2. Kako je opredeljena bioloska uporabnost, kaj pomeni in kaj jo omejuje
3. Inhibitorji muskarinskih receptorjev s primeri terapevtske uporabe.
4. Kaksne nacine splosne anestezije poznamo Imenuj zdravila.
5. Katera so prijemalisca virustatikov Podpri s primeri.
6. Kemijska struktura kardiotonicnih glikozidov. Kateri del molekule doloca njene farmakodinamske in kateri del farmakokineticne lastnosti
7. Ucinki, mehanizem delovanja in uporaba salicilatov.
8. Kaksne so posledice predoziranja z morfijem in kako taksno stanje zdravimo
9. Klorpromazin in njegovi stranski ucinki. Opisi mehanizem le-teh.
10. Utemelji uporabnost glukokortikoidov.