Pisna vprašanja (2007-03-26)

1. Procesi biotransformacije in pomen teh procesov pri interakcijah med zdravili. Primer.
2. Terapevtska uporaba beta blokerjev, mehanizem učinkov, kontraindikacije.
3. Biosenteza in razgradnja dopamina, ter zdravila, ki posegajo v proces.
4. Učinki in uporaba H1 antagonistov. Primeri.
5. Toleranca na zdravila, kako jo preprečujemo. Primer.
6. Zdravila, ki se vpletajo v strjevanje krvi.
7. Elektrolitske motnje zaradi tiazidnih diuretikov.
8. Mehanizmi delovanja amtimokotikov.
9. Stranski učinki anabolih steroidov.
10. Kronična zastrupitev s svincem.

1. Toksični učinki zastrupitve z morfinom
2. Akutna zastrupitev z barbiturati
3. Antiaritmiki- značilnosti in uporaba
4. Sulfonamidi in trimetoprim- zakaj je boljše, če uporabljamo skupaj
5. Zakaj je toliko skupin NSAID. Razloži
6. Mehanizem delovanja zdravil, ki relaksirajo gladko mišico
7. Alfa agonisti- klinična uporaba

1. Antimikotiki
2. Toleranca, primer
3. Kronična zastrupitev s svincem
4. Zdravila, ki delujejo na koagulacijo
5. H1 antihistaminiki
6. Biotransformacija
7. Tiazidni diuretiki-elektrolitsko ravnotežje
8. Beta blokerji- terapevtska uporaba, kontraindikacije
9. Anabolni steroidi - stranski učinki
10. Sinteza in razgradnja dopamina, zdravila, ki na to vplivajo

1. Vrste antagonistov in primeri
2. Zdravila, ki kakorkoli znižajo kislost želodca
3. zdravila za zniževanje lipidov
4. Delni agonisti v prisotnosti polnega agonista
5. mehanizmi nastanka rezistence na penicilin
6. anitiholinesteraze
7. indukcija encimov-uporaba, vpliv na zdravljenje
8. zastrupitev s HCN
9. vpliv digoksina na Na-K ATP-azo v skeletni mišici
10. splošni anestetiki

1. Opredelitev t 1/2, klinični pomen
2. Pomen kemijske vezi pri vezavi zdravila na receptor
3. Fizična odvisnost od zdravil
4. Zaviralci nikotinskih receptorjev in terapevtska uporaba
5. Lokalni anestetiki
6. Antipsihotiki, meh. delovanja, uporaba
7. Mehanizen zastrupitve z metanolom
8. Tox. učinki aminoglikozidov
9. Mehanizmi delovanja zdravil, ki delujejo na HIV

1. Distribucija zdravila- shematično, farmakološki procesi, ki pri tem sodelujejo
2. Barbiturati - mehanizem, učinki, primerjava z BDZ
3. nevromodulatorji - opredeli, opiši s primeri
4. Toxičnost NSAID v dveh primerih
5. Zatrupitev s Pb, zdravljenje
6. Interakcije med zdravili med izločanjem
7. Delni agonisti, klinična uporabnost
8. Zdravljenje astme
9. Alfa metil DOPA, delovanje, dodaten primer
10. Antiparkinsoniki