Preventiva

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (preventiva_1.ppt)preventiva_1.ppt176 kB
(PowerPoint)


 Gospod R.V., 53 let, prijatelj utrpel možgansko kap
 Preventivni pregled


PRIMARNA RAVEN
Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni List RS št. 29/98)

Kaj zajema:
Reproduktivno zdravstveno varstvo (ginekološke ambulante)
Zdravstveno varstvo dojenčkov in otrok do dopolnjenega 6.leta starosti (pediater)
sistematični preventivni pregledi
cepljenja
zdravstveno-vzgojno delo;
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine do dopolnjenega 19. leta starosti (šolski zdravnik);
Zdravstveno varstvo študentov (ambulante za študente);
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine (zobne ambulante);
Zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splošne medicine (ambulante splošne medicine);
Zdravstveno varstvo za varovance obravnavane v patronažnem varstvu;
Zdravstveno varstvo športnikov.

Kakšni so lahko preventivni ukrepi
zdrava javna politika, vladni ukrepi, kot so zakonodaja in predpisi (proti kajenju, alkoholu, zdravi prehrani…)
zdravstvena vzgoja ljudi o zdravem načinu življenja
spoznavanje in kontrola dejavnikov tveganja ter usmerjanje projektov na osnovi teh informacij
iskanje in opredelitev asimptomatskih obolenj

PREVENTIVA V DRUŽINSKI MEDICINI
vsi trije nivoji (80 ljudi obišče izbranega zdravnika vsaj enkrat v treh letih)
tim v osnovnem zdravstvu (zdravnik, medicinska sestra, patronažna sestra, negovalka)
odkrivanje in kontrola dejavnikov tveganja
ciljna skupina: odraslo prebivalstvo, starejše od 19 let
usmerjenost predvsem v preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so v razvitem svetu najpogostejši vzrok obolevnosti in smrtnosti.

Kronične nenalezljive bolezni (KNB) imajo
nekatere skupne značilnosti:
so ugotovljive,
so preprečljive,
imajo skupne dejavnike tveganja za nastanek in razvoj,
ob zgodnjem odkritju in pravilnem zdravljenju izboljšamo tako zdravje posameznika kot zdravstveno stanje cele populacije.

Med KNB štejemo:
bolezni srca in ožilja,
kronične pljučne bolezni,
sladkorna bolezen (tipa 2),
maligne bolezni,
depresivnost in anksioznost, samomorilno vedenje,
osteoporoza.


Skupni dejavniki tveganja za razvoj KNB:
PRIROJENI (starost, spol in dednost).
PRIDOBLJENI (telesna nedejavnost, kajenje, nepravilna prehrana, prekomerna telesna teža, prekomerno pitje alkohola, zvišan krvni sladkor, zvišan holesterol v krvi, zvišan krvni tlak, pretirano izpostavljanje UV žarkom ...).

Preprečljivih naj bi bilo:
45 smrti zaradi srčno žilnih bolezni,
80 rakavih obolenj,
23 smrti zaradi raka,
50 zapletov sladkorne bolezni.

PREVENTIVNI PROGRAM V DRUŽINSKI
MEDICINI:

1. Sistematični preventivni pregledi

zajetje 20 registrirane populacije (vsako leto drugih 20 ).
moški 35-65 let, ženske 45-70 let.
Namen: aktivni nadzor populacije, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja, odkrivanje negativnih socialnih dejavnikov, nezdravih življenjskih navad in bolezni odvisnosti.


presejalni testi:
krvni sladkor (1xl), 5,7
holesterol v serumu (5xl), 6,2
arterijski pritisk (1xl), 146/88
vid (po 50.l) b.p.
intraokularni tlak (na 3 l),
ocena zobovja; delno sanirano
debelo črevo: digitalni pregled (1xl po 40.l) in hematest (1xl po 50.l); b.p., neg.
prostata: digitorektalni pregled (1xl po 45.l), PSA (1xl po 45.l); ni tipna, PSA 2,3
kožne lezije in pigmentne tvorbe; neg
ženske: PAP (na 1-3 l), samopregled in mamografija dojk (na 1-2 l od 40. in 75.l);zaključek pregleda:
ovrednotenje ugotovljenih stanj splošno stanjev redu, prekomerna prehranjenost, mejno povišani lipidi in krvni tlak, srčna aritmija
postavitev delovnih in končnih diagnoz, hiperholesterolemija, mejna arterijska hipertenzija, atrijska fibrilacija
napotitve, kardiolog (EKG posnetek, mnenje o trajni antikoagulantni zaščiti)
naročanje, kontrola čez en mesec
izdaja mnenj in potrdil; svetovanje diete z manj maščobami in soli, več telesnega gibanja, prenehanje kajenja

cepljenje po republiškem imunizacijskem programu.


2. Namenski preventivni pregled
Cilj: zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za nastanek KNB.
Pogostost: vsakih 5 let, razen mamografije in PAP, ki se izvajata po predpisanem planu.
Obseg: - presejanje dejavnikov tveganja, - ocenitev obremenjenosti z dejavniki tveganja, - oceno stopnje ogroženosti, - izdelavo programa ukrepov glede na ogroženost, - kontrolne preglede glede na ogroženost.


4. Programirano zdravstvenovzgojno delo
Namen: motivirati posameznika (individualni pristop) ali skupino prebivalcev (populacijski pristop), da aktivno skrbi za svoje zdravje.
Oblikovanje znanja, stališča in vedenjskih vzorce za zdrav način življenja .
Obseg: - ZV predavanja - učne delavnice - delo v majhnih skupinah - individualna zdravstvena vzgoja s psihosocialno pomočjo
Področja ZVD: - zdravstvena vzgoja o dejavnikih tveganja - preventiva odvisnosti od alkohola in drog - preventiva pred nasiljem v družini - ZVD s populacijo staro nad 65 let

Zdravstveno vzgojne delavnice
Delavnica zdravo hujšanje
Delavnica zdrava prehrana
Delavnica telesna dejavnost, gibanje
Delavnica “Da, opuščam kajenje” in individualno svetovanje
Individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola

PRIMER: KAJENJE- Individualno svetovanje

Način obravnave posameznika: pogovori 5x15 min

Pripomočki: nikotinski žvečilni gumiji, zloženke “Opuščanje kajenja in vzdrževanje telesne teže”, “Kaj mora kadilec vedeti o kajenju”, “Kako postati in ostati nekadilec”.

5. Patronažno varstvo

porodnice, novorojenčki, otroci in slabovidni do 25 let
zavarovane osebe, stare nad 25 let (aktivna tuberkuloza, mišične in živčno mišične bolezni, paraplegija, tetraplegija, multipla skleroza, cerebralna paraliza, motnje v razvoju, invalidi in kronično bolni ter osameli in socialno ogroženi nad 65 let)
Literatura
Švab I., Rotar Pavlič D. Družinska medicina. Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, Ljubljana 2002.
CINDI Slovenija, Zdravstveni dom Ljubljana. Preventiva v osnovnem zdravstvu, Priporočila za prakso. Ljubljana 1998.
Sekcija za splošno medicino, SZD, Zbirka PiP. Preventiva v splošni medicini, 13. učne delavnice za zdravnike splošne medicine. Ljubljana 1996.