Organizacija dela – oprema

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (oprema_semdruzmed.doc)oprema_semdruzmed.doc35 kB
ORGANIZACIJA DELA - OPREMA

Oprema prostorov v ambulanti družinskega zdravnika naj bo funkcionalna, svetla, prijetna in enostavna za čiščenje. Prostori ne smejo biti prenatrpani, naj bodo dovolj veliki, z zadosti okni, da je prostor svetel in zračen. Vsi prostori naj bodo kar se da prijazni bolnikom in zdravstvenim delavcem. Urejenost prostorov določa Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravstvene dejavnosti (UL RS 24/92; v nadaljevanju Pravilnik).
ČAKALNICA

Čakalnica je prvi prostor, v katerega obiskovalci ambulante vstopijo. Mora biti lahko dostopna tudi invalidom in starejšim, zato je najprimerneje, da se nahaja v pritličju ali je dostopna z dvigalom. Ker gre za čakalnico v ambulanti družinske medicine, mora biti primerna za vse vrste družinskih članov. Po Pravilniku mora čakalnica za eno ambulanto meriti vsaj 6 m2.

Opremimo jo s klopmi za sedenje (mest za sedenje mora biti dovolj, da lahko vsi obiskovalci sedijo), obešali za obleko, mizico, mestom (npr. polica), kamor zlagamo zdravstveno-vzgojne brošure, pregledno oglasno desko, na stene ali panoje obesimo posterje z zdravstveno-vzgojnimi obvestili, košem za smeti, stojalom za dežnike... Če ambulanto obiskujejo tudi najmlajši, naj bo čakalnica opremljena tudi s previjalno mizo in umivalnikom.

Sanitarije za bolnike morajo biti v bližini čakalnice, imeti morajo predprostor. Sanitarije za osebje so ločene, lahko pa imajo skupen predprostor.

Na vrata ordinacije obesimo imena ekipe in urnik.
SESTRSKI PROSTOR

Meriti mora vsaj 12 m2 , poleg sprejemnega dela obsega tudi ločen prostor za posege. Vsebuje naj večjo pisalno mizo, dva stola, kartotečne omare, računalnik s tiskalnikom, omaro za obrazce, koš za odpadke, police ali regal za zloženke...

PROSTOR ZA POSEGE, PREVIJALNICA

Ta prostor mora biti od sestrskega ločen vsaj s pomično steno.
V njem naj bodo omare za zdravila in sanitetni material, reflektor, obešalnik za obleko, preiskovalna miza s pomičnim vzglavjem in nastavljivo višino (zaščitimo jo s plastificiranim papirjem, rolo je montiran na mizo), mizica za manjše kirurške posege, stol, hladilnik za zdravila in cepiva, suhi sterilizator ali avtoklav, skupaj z varilnikom folij.

Vsebovati mora 2 umivalnika (oz. umivalnik z 2 koritoma), enega za osebe in enega za instrumente. Ob umivalniku mora biti posoda s tekočim milom, razkužilo za roke, papirnate brisače. V prostoru moramo imeti ločena koša za odpadke in kontaminirane odpadke, seveda ne sme manjkati kontejner za kontaminirane igle.

ZDRAVNIKOVA SOBA

Zdravnikova miza naj bo zadosti velika, da poleg prostora za ekran zagotavlja zadosti delovne površine. Poleg stola za zdravnika potrebujemo še 2 stola – za bolnika in spremljevalca.
Pregledovalna miza je taka, kot v prostoru za posege.

V zdravnikovo sobo sodi tudi umivalnik, ločena koša za papir in nečiste odpadke, knjižna omara, police za odlaganje zloženk, omara na ključ za psihotropna zdravila, negatoskop...

OPREMA ZA DIAGNOSTIKO
- merilec krvnega tlaka,
- fonendoskop,
- negatoskop,
- toplomer,
- baterijski oto-/oftalmo- skop,
- svetilka,
- dodatna oprema za ORL in oftalmološki pregled,
- refleksno kladivce,
- EKG,
- spirometer,
- pulzni oksimeter,
- merilec glukoze v krvi,
- inhalator,
- tehtnica in višinomer,
- kotomer (merjenje obsegov gibov),
- spatule (ločeno odlagamo nečiste),
- rokavice,
- vazelin v lončku...

OPREMA ZA POSEGE
- sterilni seti za oskrbo kirurške rane,
- šivalni material,
- dodatni instrumenti,
- seti za kateterizacijo, urinski katetri,
- obvezilni material,
- tekočine za čiščenje, osebna zaščitna sredstva,
- igle, brizge, ampulirana zdravila,
- pribor za klistiranje,
- porodni set,
- testni lističi,
- gumijasta cevka za Esmarch prevezo...


OPREMA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
- defibrilator z monitorjem,
- aspirator,
- S-tubusi različnih velikosti,
- set za intubacijo,
- nosni katetri, obrazne kisikove maske, vir kisika,
- respirator ali vsaj balon za umetno ventilacijo,
- infuzijski seti z dodatno opremo (kanile, raztopine, intraosalne igle...),
- imobilizacijski pribor,
- set za izpiranje želodca.
Vsa ta oprema je navadno skupna več ambulantam.

OPREMA ZA TERENSKO DELO
- zdravniška torba (priporočila na www.drmed.org),
- reanimacijski kovček,
- kovček z obvezilnim materialom,
- astronavtska folija,
- mobilni telefon/radisjka postaja,
- signalizacija (zvočna in svetlobna),
- oprema za mrliški pregled.

TISKOVINE - obrazci
- Recept,
- Napotnica,
- Potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela,
- Naročilnica za tehnični pripomoček,
- Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov – spremstva,
- Nalog za prevoz,
- Izbira osebnega zdravnika,
- Predlog zdravniški komisiji,
- Delovni nalog,
- Prijava poškodbe pri delu,
- Prijava nalezljivih bolezni,
- Beli recept,
- Zdravniško potrdilo,
- Zdravstveni karton...
ZAKLJUČEK

Samo s primerno opremo bo naše delo potekalo gladko, pacientom in zdravstveni ekipi s tem zagotovimo potrebno varnost, učinkovitost in strokovnost. V primerno opremljenem prostoru se bomo vsi bolje počutili, pacienti se bodo lažje sproščeno zaupali svojemu zdravniku. Zato velja opremi svoje ordinacije posvetiti primerno pozornost, premislek in skrb.


Literatura:
Švab I, Rotar – Pavlič D. Družinska medicina. Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva, Ljubljana, 2002: 550-570