Ustna vprašanja - prof. Lenasi

1. Pufri na splošno (Henderson-Hasselbachova enačba ipd.), pufri v telesu (kateri so, kaj približno delajo, npr. histidinski ostanek v Hb), pofrobneje o delovanju bikarbonatnega pufra.
2. Bakterijska celična stena (sestava), delovanje penicilina na bakterijsko steno (kam se veže in kaj s tem povzroči), struktura N-acetilmuraminske kisline.
3. Regulacija encimov (alosterični modulatorji, kovalentna modifikacija, proteolizna cepitev)

1. Oksoredukcijske reakcije (oksidacija/redukcija, oksidant/reducent, redoks pari, redoks potencial), primer redoks reakcij v človeškem telesu (npr. NAD+ > NADH in dihalna veriga), oksoreduktaze (encimi, ki prenašajo e-) in vezava prostetičnih skupin (Fe2+ v citokromih) in koencimov (NAFD+) nanje.
2. Sestava celične membrane (zgradba in pomen fosfolipidov, holesterola, proteinov), specializirana mesta membran (GPI sidra, lipidni rafti).
3. Hb in Mb (zgradba, delovanje), sigmoidna krivulja.