Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)

1.)Kdo je bil Edward Jenner?
-Utemeljitelj cepljenja kot ga poznamo danes !
-oče vitalne statistike
-epidemiolog….

2.)Kdaj je bil ustanovljen higienski zavod v Ljubljani, predhodnik današnjega inštituta za varovanje zdravja?
-1920
-1923!
-1926

3.)Katerega leta se začne obdobje novega javnega zdravja?
1978.

4.) Za kateri model velja: Zdrav posameznik se prilagaja svojemu naravnemu in družbenemu okolju, dokler se ne poruši njegovo telesno, duševno in zaznavno ravnotežje?
Biopsihosocialni model.

5.)Za kateri model velja, da govori o interakciji med dejavnikom nastanka bolezni (agensom), okoljem in gostiteljem?
-Epidemiološki model

6.)Kdaj govorimo o obdobju občutljivosti, dojemljivosti za bolezen?
V času subjektivnega zdravja.

7.)Kdaj se začne odrasla doba človeka:
15 let
18
20
21

8.)Katero vedenje/stanje od naštetih ni tako zelo tvegano za zdravje kot ostala?
-debelost
-kajenje
-pitje alkohola
-ukvarjanje z adrenalinskimi športi

9.)Katera od navedenih stvari po vašem mnenju sama po sebi ne vodi do zdravja:
-visok dohodek
-zaposlenost
-izobrazba
-etične in moralne vrednote

10.)Kaj velja za smrtnost:
-v ožjem pomenu se ji reče mortaliteta
-njen sinonim je letaliteta
-z njo preučujemo umrle v izbrani skupini
-z njo preučujemo umrle v populaciji

11.)Kaj velja za demografsko piramido prebivalstva, ki raste počasi:
-spodaj je ozka
-spodaj je široka
-zgleda kot tipična piramida (kot egipčanska)

12.)Kateri par mer spada pod ekonometrične metode:
-prevalenca incidenca
-DALY QUALY

13.)Mednarodna klasifikacija bolezni je:
(4 opcije, pravilna je: klasifikacija v kateri so razvrščena zdravstvena stanja kot jih je določila skupina strokovnjakov svetovalcev SZO)- V ostalih 3 opcijah se spreminjajo ustanove, ki so jo določile, ena opcija je bil še inštitut za varovanje zdravja….

14.)Katere države izvajajo Beveridgeov model?
(4 opcije, pravilna: Anglija, Švedska, Danska, Italija, Kanada in še nekatere druge države)

15.)Kakšna je razlika med potrebo in zahtevo?

16.)Na katero raven preventive uvrščamo samopregledovanje dojk?
-primarno primarno
-primarno
-sekundarno
-terciarno
-kvartarno

17.)Katera listina je začrtala vlogo promociji zdravja?
Ottawska.

18.)Kaj ne spada zraven?
-sprejemljivost
-dostopnost
-socialni marketing
-primernost
(pač bili so 3 kriteriji kvalitete sistema zdravstvenega varstva, zraven ni spadal socialni marketing)


19.)Kaj NI značilno za nalezljive bolezni v Sloveniji?
-so zelo razširjene (ta je pravilna, ker so v Sloveniji pod nadzorom)
-se lahko hitro razširijo…
-so veliki javnozdravstveni problem..

20.)Katere bolezni najbolj prispevajo k zviševanju let izgubljenih zaradi prezgodnje smrti
-bolezni srca in ožilja
-nesreče in zastrupitve
-rak
-duševne motnje