Deontologija-Pisna vprašanja

Test A

-vnaprej izražena volja pacienta,
-znaki nasilja nad otroki in zdravnikova vloga,
-zgodnji deontološki zapisi in njihov pomen

Test B

-rdeči križ,
-možganska smrt
-gladovna stavka