Zbrana poglavja in izpiski (informatika, biostatistika)

Zbrana predavanja iz informatike in izpiski iz knjige Temelji biostatistike (l. 1995).

---
1. PREGLED MEDICINSKE INFORMATIKE.doc
2. TEKSTOVNE PODATKOVNE ZBIRKE.doc
3. PODATKOVNE BAZE.doc
4. MEDICINSKE PODATKOVNE ZBIRKE.doc
4. MEDICINSKE ZBIRKE, 2.del.doc
5. ELEKTRONSKI MEDICINSKI ZAPIS O PACIENTU.doc
6. ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SISTEM.doc
7. SIGNALI V MEDICINI.doc
8. SLIKE v MEDICINI.doc
9. TELEMEDICINA, TELEZDRAVSTVO, TELENEGA.doc
10. SISTEMI ZA PODPORO PRI KLINIČNEM ODLOČANJU.doc
11. KODIRANJE IN KLASIFIKACIJE.doc
12. VARNOST INFORMACIJ.doc
13. KRIPTOGRAFIJA.doc
---
STATISTIKA.doc