Izpit iz statistike (2010-04-07)

Izpit iz statistike postaja prava mala nočna mora...

Če ste si pogledali izpit iz februarskega roka, boste v primerjavi s tem ugotovili, da je bil šala mala...

Bile so (samo!) štiri naloge, časa prej premalo kot zadosti

1. Ena nalog iz preverjanja osnov: podanih pet števil (tudi negativna, kar je bojda nekatere zmedlo); izračunaj razpon, mediano, aritmetično sredino, varianco st. deviacijo. PS: kaj je razpon, ni v knjigi --> gre se za razliko med največjim in najmanjšim številom; se pravi če imamo skupino števil, kjer je najmanjša -5 in največja 20, je razpon 25. [10 T]

2. Neka čudna naloga o raziskavi z intervalom zaupanja 1-5 mmol/l; potem pa vprašanja o srednji vrednosti itd. Precej bizarna zadeva, ker te po točko a vpraša po odgovoru, pod točko c pa, kako bi to izračunal. WTF? Kako pa naj odgovorim na a, če ne tako da izračunam? [20 T]

3. Neka naloga o ženskah in kontracepciji. Bilo je treba poznati binomski izrek. Ki se ga predela na vajah. Ni ga ne v knjigi ne na predavanjih. [20 T]

4. Naloga z linearno regresijo. Krivulja s študenti - koliko časa porabijo za izpit in kakšna je povezava z oceno. Trije odstopajo z izrazito visokimi ocenami (plonkanje). Tri vprašanja simpl --> kakšna je premica, kakšen je naklon, nato pa podana neka tabela za neko enačbo, ki sem jo moram reči prvič videl in 5 vprašanj iz tega... in na koncu še dve spet lažji vprašanji, tipa "zakaj nekdo ki se je učil 300 ur nima potem 170 točk od 100 možnih".

V glavnem, glede na to, da se je dalo test iz 8.12. rešiti povsem iz knjige - prav tako tistega z februarskega roka (npr. kar je bilo glede lin. regresije, si moral samo določiti predznak koeficienta - plus ali minus in obrazložiti zakaj), je tule bilo povsem drugače... očitno če nisi vaj predelal, ti ni vse skupaj nič pomagalo. Me prav zanima, kakšni bojo rezultati - prav lepi gotovo ne.