Časopis Rehabilitacija

Povezava do časopisa Rehabilitacija, ki vsebuje tudi samoocenjevalne teste z rešitvami (te so v vsaki naslednji številki časopisa), v vsakem testu pa se vsaj kakšno vprašanje navezuje na snov tega predmeta.

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/index.html