Pisna vprašanja (2012-06-14)

STIK Z BOLNIKOM, 1. IZPITNI ROK, 14.6.2012
Piše se 20 minut, je 20 vprašanj, minus točk ni.

1. Kaj ne spada pod svetovalne intervencije?
a) presojanje
b) mišljenje
c) prebolevanje
d) krizne intervencije
e) reševanje problemov

2. Kaj ne spada pod psihološke vidike telesne izkušnje?
a) instrument izražanja
b) dražljaj drugim
c)svet zasebnosti
d) instrument za delovanje
e) izražanje mišljenja

3. Kateri so elementi stika z bolnikom? (kombinacija)
a) prispevanje
b) izgorelost zdravstvenih delavcev
c) preprečevanje
d) odnos s svojci

4. Kakšen je učinkovit zdravstveni tim? (kombinacija)
a) enakopravno razporejeno delo
b) pogovor po telefonu
c) jasno zastavljeni cilji
d) neupoštevanje bolnika

5. V katerih sporočilih NE more priti do napačnega razumevanja?
a) kratkih, preprostih
b) kratkih, zapletenih
c) dolgih, jasnih
d) povratnih
e) obrazloženih

6. Kaj doma predstavlja oviro bolnikom? (kombinacija)
a) preozka vrata
b) premajhni toaletni prostori
c) premajhni dnevni prostori
d) stopnice
e) prag

7. Kako imenujemo pridobljeno motnjo govora, ki nastane zaradi poškodbe osrednjega živčevja?
a) afazija
b) apraksija
c) disfonija
d) disartrija
8. Kako imenujemo motnjo razumevanja govora?
a) globalna afazija
b) prevodna afazija
c) Brocova afazija
d) Wernickejeva afazija

9. Kaj NI pogost zaplet pri paraplegikih?
a) spastičnost
b) preleženine
c) kognitivne motnje
d) globoka venska tromboza
e) motnje odvajanja

10. Kaj ne velja za hranjenje hemiplegikov?
a) nekateri imajo slab požiralni refleks
b) uporabni so krožniki, ki jih pritrdimo na podlago
c) nekaterim prilagodimo jedilni pribor
d) hemiplegik si mora hrano pripraviti sam

12. Kaj velja za zdravljenje bolnika?
a) za zdravljenje mora zdravnik priskrbeti dovoljenje bolnika
b) na bolnikovo zdravljenje ne vpliva njegov življenjski slog
c) pri bolnikovem zdravljenju upoštevamo mnenje svojcev

13. Kaj počne inžinir protetike in ortotike?
a) skrbi za krn
b) prodaja invalidske vozičke
c) izdeluje in namešča ortopedske pripomočke

14. S katero hojo dosegamo največje hitrosti?
a) 2-taktno
b) 3-taktno
c) 4-taktno

15. Kaj je ključna točka kontrole posedanja?
a) hrbtenica
b) medenica

16. Kateri dejavnik NE sooblikuje bolnikovega odnosa do bolezni?
a) vznesenost
b) stigma
c) poznavanje bolezni
d) krivda
e) trdnost socialne mreže

17. Česa bolnik ne potrebuje?
a) pomilovanja
b) časa da dojame situacijo
c) razumevanja
d) priložnost za druženje s sobolniki

18. Kateri so mogoči odzivi na bolezen? (kombinacija)
a) oboževanje
b) žalost
c) jeza
d) zaničevanje
e) osamljenost

19. Kaj je naloga fizioterapevta? (kombinacija)
a) izbere invalidski voziček
b) izvaja fizikalno terapijo
c) pomaga pri vsakodnevnih aktivnostih
d) oceni in pomaga pri treningu hoje

20. Po katerem konceptu se odvija sodobna rehabilitacija?
a) biosocialnem
b) biopsihosocialnem
c) sodobnem rehabilitacijskem