Pisni izpit

1. Z anketo ugotavljamo :
a) stališča
b) znanje
c) interese
d) motivacijo
e) prepričanje

2. Kontaminirano sporočilo povzroča:
a) zmedo
b) še 3 odgovori k se jih ne spomnem ampak mislim da sam zmedo =)

3. Maskirana vprašanja v aneti so :
a) kontrolna
b) direktna
c) sugestivna
d) indirektna
e) evfemistična (al karkoli že – pojma nimam kaj pomeni )

4. Na odnos med zdravnikom in pacientom vpliva :
a) samopodoba pacienta
b) predhodnja izkustva
c) pričakovanja od zdravnika
d) ..
e) vse našteto

5. Namen poslušanja je :
a) razumeti sogovornika
b) pomagati ali potolažiti
c) se nečesa naučiti
d) ..

6. učinkovito poslušanje je :
a) zavestno
b) zaprto
c) odprto
d) dejavno
e) sočutno

7. Neka ful čudna beseda spet na e.. je :

8. Za strukturiran interviju je značilno :
a) odgovori so bolj konkretni
b) odgovori so manj konkretni
c) ne dopušča svobodnega govorjenja
d) ..

9. celovito sporočilo vsebuje :
a) jasnost in enotnost
b) direktnost
c) ..
d) ..

10. Ilustratorji so :
a) spremljajo in pojasnjujeno nebesedno sporočanje
b) so nebesedne kretnje
c) ..

11. Z anketo težje ugotavljamo :
a) intenziteto
b) kvaliteto
c) smer
d) akcijsko vrednost

12. Strukturiran interviju uporabljamo :
a) v urgentnih primerih
b) v neurgentnih primerih
c) začetniki
d) strokovnjaki
e) za znanstvene namene

13. Za nestrukturiran interviju je značilno :
a) bolj konkretni odgovori
b) manj konkterni podatki
c) ..

14. Nestrukturiran interviju:
a) daje nepričakovane podatke
b) daje pričakovane podatke
c) vsebuje elemente čustvovanja
d) bolj oseben
e) ..

15. Sugestija je :
a) je stabilna lastnost osebnosti
b) je podobna imitaciji
c) je zavestno posnemanje
d) je nezavestno posnemanje

16. Simpatija in antipatija
a) temeljita na podobnosti
b) sta emocionalna doživetja
c) omogočata racionalno ocenjevanje
d) ..

17. Nehotna imitacija je :
a) refleksna
b) ..
c) ..

18. Koristi razkrivanja sebe :
a) večje vedenje o sebi
b) oddaljuje odnose
c) negativno vpliva na komunikacijo
d) zmanjšuje porabo energije
e) povečuje občutke krivde

19. izražanje vsebuje :
a) misli
b) občutke
c) ..
d) Potrebe

- evazivni odgovori
- sestavine izražanja
- maskirana vprašanja
- kaj določimo težje z anketo (intenziteta, akcijska vrednost)
- simpatija in antipatija (princip podobnosti, emocionalna doživljaja)
- kaj povzročimo s kontaminiranimi vprašanji
- odprt intervju
- zaprt intervju
- učinkovito poslušanje
- kaj vpliva na bolnikov odnos do zdravnika