Navodila za izvedbo seminarja

Navodila za izvedbo seminarja in ostala navodila:

http://www.mf.uni-lj.si/kdm/prvi-letnik