Ustna vprašanja - prof. Ermenc

1.Kdaj je pomemben točen čas smrti (včasih celo do minute oz. sekunde natančen)
- Dedovanje
2.Določanje časa smrti
- Henssgejev nomogram, formule za izračun posmtrne koncetracije K ipd.
3.Iatrogeno povzočena intracerebralna krvavitev
4.Difuzna aksonska poškodba
5.Praska
6.Altruističen samomor
7.Kaj je manj kot lahka telesna poškodba
- prof ni povedal odgovora, v KZ bi mogoče to lahko bilo Grdo ravnanje. Pravi, da tisti, ki so hodili na predavanja zagotovo vedo odgovor (primer, ki ga je podal je bil, da mož vleče ženo za lase, žena nato poišče zdravniško pomoč in želi ovaditi moža, vendar zdravnik ne najde nobenih poškodb. Kam se to kvalificira po KZ)