Sodna - zbrani zapiski

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Sodna-medicina-popravljena-verzija.pdf)Sodna-medicina-popravljena-verzija.pdf6614 kB

Zapiski so narejeni po zbirkah zapiskov sodne medicine (Hello Kitty, Nogice) in zapiskov študentov 5. letnika v 1. in 2. sklopu, šolsko leto 2015/2016 (predavanja, vaje, seminarji)
Zagotovo boste našli nekaj napak, za katere se opravičujemo, a žal nismo dovolj strokovnjaki, da bi jih prepoznali. Morda nas nekega dne čaka boljša skripta, ki jo bo izdala Katedra za Sodno medicino, do takrat pa naj vam služi spodnja zbirka.
Želimo vam uspešne priprave na izpit!

 

SMRT IN TANATOLOGIJA ....................................................................................................................................3
METODE DOLOČANJA ČASA SMRTI ....................................................................................................................7
MRLIŠKE SPREMEMBE ......................................................................................................................................11
NENADNA SMRT PRI ODRASLIH .......................................................................................................................20
OBDUKCIJA .......................................................................................................................................................25
POŠKODBE Z OSTRIM in KONIČASTIM PREDMETOM .......................................................................................28
TOPE POŠKODBE MEHKIH TKIV ........................................................................................................................33
KRANIOCEREBRALNE POŠKODBE......................................................................................................................39
STRELNE POŠKODBE .........................................................................................................................................46
EKSPLOZIJSKE POŠKODBE .................................................................................................................................62
ZADUŠITVE (ASFIXIO)........................................................................................................................................63
IDENTIFIKACIJA .................................................................................................................................................69
FORENZIČNA GENETIKA....................................................................................................................................78
FORENZIČNA TOKSIKOLOGIJA ..........................................................................................................................84
STRUPENI PLINI.................................................................................................................................................96
STRUPENE KOVINE..........................................................................................................................................101
JEDKE IN KOROZIVNE SNOVI...........................................................................................................................108
DRAŽILNI PLINI................................................................................................................................................114
TOPILA ............................................................................................................................................................115
RASTLINSKI IN ŽIVALSKI AGENSI .....................................................................................................................120
ZDRAVILA ........................................................................................................................................................125
DROGE ............................................................................................................................................................132
ALKOHOL.........................................................................................................................................................151
IZVEDENSTVO & OCENA TELESNIH POŠKODB ................................................................................................165
KODEKS MEDICINSKE DEONTOLOGIJE SLOVENIJE..........................................................................................172
ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ............................................................................................................182
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE...........................................................................................184
ZAKON O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV .................................................................................................186
ZAKON O BOLNIKOVIH PRAVICAH ..................................................................................................................190
OPRAVILA MRLIŠKEGA OGLEDNIKA................................................................................................................195
POŠKODBE V PROMETU .................................................................................................................................199
POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM, ATMOSFERSKO ELEKTRIKO, TLAKOM IN TEMPERATURO V OKOLJU...203
NENADNA NARAVNA SMRT PRI DOJENČKIH ..................................................................................................208
VRSTE EMBOLIJ IN NJIHOV POMEN V SODNI MEDICINI.................................................................................212
IATROGENE POŠKODBE POVZROČENE PRI OŽIVLJANJU.................................................................................217
SHAKEN BABY SINDROM, TRPINČEN OTROK IN DETOMOR ...........................................................................221